Lectio Divina за Рождество Христово: „Изпълненото обещание“

ИЗПЪЛНЕНОТО ОБЕЩАНИЕ
Ис 62, 11-12; Пс 96, 1. 6. 11-12; Тит 3, 4-7; Лк 2, 15-20

ЕВАНГЕЛИЕ:
Днес е празникът на Рождеството на нашия Спасител и ние възпоменаваме как ангелите се явили на пастирите. За да си спомните цялата тази история, препрочетете първите четиринадесет стиха от втора глава от Евангелието от Лука.
Само каква удивителна среща! Сигурно пастирите, пасящи стадата си по пустинните хълмове, са били потресени до дълбините на душите си, когато внезапно се явил ангел и ги заговорил, а след това към него се присъединило многобройно небесно войнство.
Пастирите били смятани за най-низшата социална стълбичка на юдейското общество. Те били необразовани и нямали достатъчно време, за да спазват религиозните предписания, тъй като заради полския начин на живот не можели редовно да посещават синагогата. Но вестта, за която в продължение на столетия се молели юдеите и която толкова много искали да чуят – раждането на Месията, – най-напред била съобщена именно на тях!
Пастирите видели не един ангел, а цяло войнство, и „слава Господня ги осия”. Не е чудно, че те оставили своя добитък и бързо тръгнали към града, за да намерят Детенцето. И така, те намерили новороденото Детенце в яслите, както им известил ангелът. Ликувайки във велика радост и възхищение, те не преставали да славят и хвалят Бога, като разказвали на всички хора какво са видели.
Колко ли хора са повярвали на разказа на пастирите? Това ние не знаем. На Мария и Йосиф обаче това е напомнило за техните собствени срещи с ангела преди девет месеца.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Как мислите – защо Бог решил да извести великата радост за раждането на Исус и да открие истинския му смисъл на скромните пастири?
Какво са мислели Мария и Йосиф за тези прости пастири, донесли ангелската вест за техния новороден Син? Дали са се учудили или са възприели случващото се като по-късно потвърждение на онова, което те самите вече знаели?
Мария и Йосиф размишлявали, пастирите ликували, ангелите пеели, а хората наоколо се изумявали. А вие как възприемате тази вест днес?
Как вие бихте обяснили на хората истинския смисъл на Рождество Христово?

МОЛИТВА:
Евангелист Лука ни казва, че ангелите призовават всеки човек да се радва и весели за раждането на Исус. Псалм 96 гласи:
Господ царува: да се радва земята;
да се веселят многобройните острови.
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи виждат Неговата слава.
Светлина свети над праведника,
и на правите по сърце – веселие.
Радвайте се, праведни, в Господа
и славете паметта на светинята Му.
Нека тези думи послужат като вдъхновение за вашата хвала към Господ. Благодарете Му за това, че вие също сте чули прекрасната вест за раждането на Исус.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Днес, на празника на Рождеството на нашия Спасител, помислете над следните думи от Посланието на Св. Павел Апостол до Тит (3, 4-7): „А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Светия Дух, Когото изобилно изля върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот”.

Източник: сп. „Кредо“
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар