Lectio Divina за празника на Светото Семейство: „Под Божията защита“

ПОД БОЖИЯТА ЗАЩИТА
Сир 3, 2-6. 12-14; Пс 127, 1-5; Кол 3, 12-21; Мт 2, 13-15. 19-23

ЕВАНГЕЛИЕ:
Мария и Йосиф още не били забравили посещението на мъдреците, когато отново ангелът се явил на Йосиф. Този път той го предупредил за опасностите и го накарал да бяга заедно със семейството си извън страната.
Ирод Велики, който в това време управлявал от името на римляните, бил крайно огорчен. Той бил жесток управник и при най-малката опасност да загуби властта, той пристъпвал към действие. Този път той решил да убие малкия Цар – новородения Младенец, за Когото му разказали мъдреците.
Бог обаче се застъпва за Светото Семейство. Същата нощ те бягат в Египет, преодолявайки разстояние от няколкостотин мили, и остават да живеят там до смъртта на Ирод.
След това Бог отново изпраща Своя посланик, за да предаде на Йосиф новата вест. Този път ангелът казва, че семейството трябва да се върне, и послушният Йосиф незабавно тръгва към Палестина.
По пътя той узнал, че Юдея – част от разделеното Иродово царство, се управлява от неговия син Архелай, който не се отличавал от баща си по своята жестокост. Затова Йосиф не знаел как да постъпи.
И за трети път в сън получава повеля. Йосиф отива в малкия град Назарет, разположен в северната част на Галилея, където управлявал Ирод Антипа, който по-късно ще обезглави Иван Кръстител.
Още две пророчества се изпълнили, благодарение на послушанието на Йосиф към Господ. Исус, както и Израил, трябвало да претърпи изгнание в Египет, както предвещавал пророк Осия 11, 1: „…от Египет извиках Сина Си”. Матей вижда пророчески знак в това, че Исус дошъл в Назарет. Вероятно апостолът си е спомнил същите онези стихове от Книгата Съдии Израилеви 13, 5-7 и Исайя 11, 1, в които еврейската дума „нецер” (т.е. Назарет) означава „израснал”. Исайя говори за това, че младочка или израстък ще излезе от Йесеевия корен. Новото начало ще дойде от царския дом на Давид и ще донесе избавлението и спасението, което Исус предлагал и продължава да предлага на всеки, който Го последва.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Какво ли са чувствали Мария и Йосиф, когато отишли в Египет и били принудени да търсят поминък, работа, източник за препитание? Какво мислите за това и на какво ви учи то?
Бог давал на Йосиф специални указания, които формирали човешката история. Според вас Бог намесва ли се в живота на днешните хора?
Спомнете си някой случай, когато Бог ви е защитил или упътил.
В какво се състои разликата между вашите добри намерения и Божието слово, което ви напътства?

МОЛИТВА:
Псалм 127 ни съветва да се боим и да слушаме Бог. Тази боязън не е страх или ужас, а по-скоро уважение и свята благоговейна трепет пред Твореца. Принесете на Господ големите и малки решения, които трябва да вземете, за да ви насочи Той по Своя път. Помолете Светия Дух да ви помага да постъпвате така, както желае Господ.
Днес посветете молитвата на своето семейство.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
В Посланието на Св. Павел до колосяните (3, 12-21) се говори за взаимоотношенията – преди всичко с Бог, а след това – с нашето семейство и другите хора. Прекарайте известно време в размисъл над тези стихове и се вслушайте в това, което Бог ви казва чрез тях.

Източник: сп. „Кредо”
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар