Lectio Divina за ІІ-а Обикновена неделя: „Спасителят на света“

16 януари 2011, 03:00

СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА
Ис 49, 3. 5-6; Пс 40 (39); 1 Кор 1, 1-3; Ин 1, 29-34

ЕВАНГЕЛИЕ:
В самото начало на първа глава от Евангелието от Иван ни е представен образа на Иван Кръстител, който свидетелства, че Исус е дългоочакваният Месия. Иван Кръстител бил пророк и неговата мисия се състояла в това да приготви пътя за Месията. Той проповядвал покаяние от греховете и обръщане към Бог. Това ние виждаме по време на кръщението в река Йордан. При това Иван Кръстител действал открито и публично.
Апостол Иван не описва подробности по кръщението на Исус, както другите евангелисти. Вместо това той ни обръща внимание на най-ключовите моменти от това събитие и тяхното значение. Най-важното било твърдението на Иван Кръстител – „Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него” (стих 32). Иван Кръстител не спира до тук, по-нататък той продължава да говори за значението на случилото се. Бог му казал, че „Този е, който кръщава с Дух Свети”, че за Него той е дошъл да приготви пътя – за Месията. Това бил особен знак на Светия Дух, който отличил Исус от останалите.
Бог вдъхновил Иван Кръстител да обяви, че Исус е „Агнецът Божий”. И това било подсказване, че Исус се отличавал от онзи Месия, когото хората очаквали. Този Месия дошъл не да освобождава евреите от римлянието, а за да ги избави от греховете и да им даде възможност да живеят в ново царство. Мисията Му се състояла не само в спасението на Божия народ Израил, а на всички хора на земята.
По този начин Иван показва и изпълнението на пророчеството на Исайя за страдащия слуга в Ис 53, и в стих 7 четем: „като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред стригачите си е безгласно”. В служението на Исус се включвало принасянето в жертва на Агнеца, принесен на Бог за изкупление на греховете.
В тридесети стих Иван Кръстител ни открива, че „Той съществуваше по-напред от мен”, макар физически Иван да бил роден по-рано от Исус. В Лука 1, 36 ангел Гавраил казал на Мария, че тя ще роди Исус и че Елисавета, майката на Иван, вече е бременна в шестия месец. Въпреки това апостол Иван в самото начало на Евангелието казва, че божествената природа на Исус съществувала отпреди сътворението на света (Ив 1, 1-3).

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Ако присъствието на Светия Дух било така важно за служението на Исус, то това не е ли пример за нас да се замислим за присъствието на Светия Дух в нашия живот? Разкажете как Светият Дух действа във вашия живот.
За какво ни говори характеризирането на Исус като „Агнец Божи”?

МОЛИТВА:
Помолете се с думите от Псалом 39 и помислете какво ново за Исус ви открива Господ в този откъс. След това още един път се помолете със същия псалом, но вече от свое име. Нека Бог говори с вас чрез думите от псалма. Благодарете на Господ за това, че Исус дойде да вземе нашите грехове, за да можем да се радваме на мир и единение с Бога. Благодарете на Бог за това, че Исус е „светлина на народите, за да се простре моето спасение до земните краища” (Ис 49, 6). Помолете се за тези, които Исус ще постави във вашето сърце.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
Прочетете Исайя 53 и размишлявайте за Агнеца – образ на Божия Син. Прекарайте известно време на уединение с Бога, размишлявайте и съзерцавайте прочетеното, молете Исус да пребивава във вашето сърце, в дълбините на вашата душа. Нека Светият Бог стане за вас източник на надежда.

Сп. Кредо (КЦК)
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар