Lectio Divina за ІІІ-а Обикновена неделя: „Голяма светлина”

23 януари 2011 г., 01:00

ГОЛЯМА СВЕТЛИНА
Ис 8, 23 – 9, 3; Пс 27(26), 1 Кор 1, 10-13, 17; Мф 4, 12-23

ЕВАНГЕЛИЕ
Днешният откъс започва с мини-урок по география, за да ни помогне да си отговорим на въпросите кой, къде и защо. Иван Кръстител проповядвал в Юдея, където се намират Йерусалим и Витлеем, т.е. в южната част на Палестина, недалеч от река Йордан.
Ирод Антипа затворил Иван Кръстител в тъмница, защото той публично го критикувал за връзката му с жената на брат му Филип, което било нарушение на юдейския закон (Лев 18, 16). В крайна сметка жената на Ирод направила така, че Иван бил умъртвен (Мт 14).
След арестуването на Иван Исус се отправил на север от Галилея. Исус не се върнал в Назарет, където израснал, а вместо това отседнал в Капернаум. Матей обяснява това с изпълнението на месианското пророчество в Ис 9, 1-2.
В този откъс Матей говори за двата аспекта на Исусовото служение. От една страна, виждаме Господ, известяващ Благата вест за Божието Царство и изцелението на хората от всички възможни болести. От друга страна, Той призовава първите четирима ученици, за да ги научи да бъдат „ловци на човеци”.
Апостолът разказва съвсем малко за срещата на Исус с четиримата рибари. Въпреки това, какво ли поразително впечатление им е направил Исус, щом те веднага оставили работа и дом и Го последвали.

РАЗМИШЛЕНИЕ
Как мислите – защо Петър, Андрей и Яков били готови да оставят своето занимание, професията си, и да станат ученици на Христос? Какви качества видял Исус в четиримата рибари, че ги избрал за Свои ученици? Какво представлява Евангелието на Царството? Какво значение има то лично за вас? Какво бихте почувствали, ако Исус се бе появил при вас на работното ви място? Как ви призовава Исус да Го следвате? Вие готови ли сте да последвате Неговия призив, което няма да ви коства толкова, колкото на тези ученици?

МОЛИТВА
Колко много ободряващи думи намираме в Псалм 26, та да се държим твърдо за Бога, да се уповаваме на Него, защото Той е нашата светлина и твърдина. С думите от псалма помолете Светия Дух да укрепи вашата вяра и доверието ви в Бог.
Исус и сега носи изцеление на съкрушеното сърце и изтощеното от болести тяло, макар че невинаги разбираме Неговите действия. Помолете в молитвата Бог да помага на онези, които се нуждаят от Неговата изцеряваща ръка.

СЪЗЕРЦАНИЕ (КОНТЕМПЛАЦИЯ)
Помислете върху „голямата светлина” от 16-ти стих. Защо Исус е голяма светлина за всички хора и за вас?

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар