Lectio Divina за ІІ-а Постна Неделя: „Божи избраник“


БОЖИ ИЗБРАНИК
Бит 12, 1-4а; Пс 32; 2 Тим 1, 8b-10; Мт 17, 1-9

ЕВАНГЕЛИЕ:
Исус избира само тримата Свои първоученици – Петър, Иван и Яков, за да се качат с Него на планината да се помолят. А онова, което те впоследствие засвидетелствали, било поразително!
Първото нещо, което те забелязали – лицето на Исус просияло. След това видели, че и дрехите Му станали ослепително бели. След това Той разговарял с Мойсей и Илия.
Появата на тези двама души – главни личности в историята на Израил, само по себе си е нещо значимо. Мойсей извел Божия народ от египетското робство. Много пък евреи очаквали, че пророк Илия ще се върне, за да предшества идването на Спасителя.
В Евангелието от Лука (Лк 9, 31) пророците говорили с Исус за това, че скоро Му предстои да изпълни Божията воля, като претърпи смърт (или „изход”, както буквално казва апостол Лука) в Йерусалим. Исус ще изпълни Божия замисъл на спасението на човечеството и ще донесе вечното избавление.
Тази среща укрепила Исус. По-нататък Го чакали многобройни страдания, които ще завършат с кръстна смърт. Сияещият облак показвал присъствието на Бога, а същевременно скривал Неговата слава. Както и по време на Исусовото кръщение прозвучал гласът Господен. Бог потвърдил, че Исус е Неговият Син, Който Той е избрал. Този път обаче Той добавил повеля към учениците: „Него слушайте”.
Това събитие, самото учение на Исус, Неговите чудеса постепенно отваряли очите на учениците. Но им предстояло да продължат напред по пътя с Исус. В действителност те разбрали кой бил Исус и в какво се състояла поверената Му от Бога мисия на земята едва след срещата с Възкръсналия Христос.

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Как мислите – какви чувства и емоции предизвикало у учениците описаното в този откъс събитие?
Бог казал за Исус: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Него слушайте”. Какво са си мислели учениците за случващото се?
Защо Исус не разрешил на учениците до възкръсването на Сина Човечески от мъртвите да разгласяват видяното? Спомняте ли си за други случаи, в които Бог се явявал скрит в облак?

МОЛИТВА:
„Защото Словото на Господ е право
и всичките Му дела са верни…
Да бъде милосърдието Ти над нас, Господи,
Според както Ти се уповаваме” (Пс 32, 4. 22).
Лесно ли ви е да слушате Бог? Прочетете Пс 32. Останете на строфите, които се докосват до вас, както направихме със стиховете по-горе. Обърнете са към Бог, помолете Го да говори с вас. След това Му отговорете с молитва.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
„Бог ни спаси и повика към Своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена ни в Христос Исус преди вечни времена” (2 Тим 1, 9). Във 2 Тим 1, 8-10 апостол Павел ни призовава да не се срамуваме да свидетелстваме за Господ и да не се страхуваме да страдаме за благовестието. Помислете как вие можете да отговорите на тези думи в своя живот.

Източник: Credo
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар