Броеница на Кръстния път

На кръста – Веруюто

На голямото мънисто след кръста – Отче наш… Слава…

На трите малки мъниста (между кръста и първия медальон):
1. В чест на Мария всякога Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

На голямото мънисто – Отче наш, Слава…

І.Спиране първо: Исус е осъден на смърт
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ІІ.Спиране второ: Исус взема тежкия Кръст на раменете Си
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ІІІ.Спиране трето: Исус пада за първи път под кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ІV.Спиране четвърто: Исус среща пресветата Си Майка
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

V.Спиране пето: Симон Киренеец помага на Исус да носи Кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

VІ.Спиране шесто: Вероника избърсва лицето на Исус
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

VІІ.Спиране седмо: Исус пада за втори път под Кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

VІІІ.Спиране осмо: Исус утешава плачещите жени
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ІХ.Спиране девето: Исус пада за трети път под Кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

Х.Спиране десето: Войниците събличат дрехите на Исус
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ХІ.Спиране единадесето: Исус е прикован на Кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ХІІ.Спиране дванадесето: Исус умира на Кръста
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ХІІІ.Спиране тринадесето: Исус е снет от Кръста и положен в скута на Майка Си
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

На трите малки мъниста:
1. В чест на Мария винаги Дева
Радвай се…

2. В чест на Мария Богородица
Радвай се …

3. В чест на Непорочното зачатие
Радвай се …

ХІV.Спиране четиринадесето: Исус е положен в гроба
Покланяме ти се, Исусе Христе, и Те благославяме, защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света.

Отче наш
10 пъти: Исусе, Мария, Йосифе, обичам Ви, спасявайте души
Слава…
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие.
О, Мария без грях зачената, моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Да бъдат прославяни раните на Исус Христос, защото те ни избавиха от наказанията за греховете.
Да бъде прославяна пресветата кръв Христова, която ни очиства от нашите беззакония.

Накрая:

Радвай се, Царице, Майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се. Към теб викаме ние, изгнани синове Евини, към теб въздишаме с плач и ридания в тази плачевна долина. Ти прочее като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни след това изгнание Исус, благословения плод на твоята утроба, о, преблага, о милостива, о сладка Дево Марийо.

Спомни си, о всемилостива Дево, че никога не се е чуло да се казва, че някой от тези, които са прибягвали до твоето покровителство, призовавали са твоята помощ, поискали са твоето ходатайство, да е бил изоставен от тебе. И аз, въодушевен от подобно упование, о Майко, Дево на Девиците, идвам, тичам и съкрушен от тежестта на греховете си, се просвам в краката ти. О, Майко на Исуса, не отхвърляй молитвите ни, но ги изслушай благосклонно. Амин.

Спомни си, пречисти Годенико на Блажената Дева Мария, че още никога не се е чуло да си изоставил някого, който е потърсил прибежище при теб, поискал е твоята помощ и те е помолил за ходатайството ти. Въодушевен от това упование, бързам към теб, земен баща на Божествения Спасител, не отхвърляй думите ми, но ги чуй и изслушай благосклонно. Амин.

След това се моли Броеницата на Божието Милосърдие.

Препоръчва се Броеницата на Кръстния път да се моли за бедните души в чистилището и особено:
- за самоубийците
- за починалите неочаквано и неподготвени;
- за починалите, които са напуснали Църквата, без да се завърнат в нея
Съобщава се, че по думите на Дева Мария всеки път, когато се моли тази Броеница, от чистилището се освобождават 10 000 души, а 100 биват спасени и получават благодатта да влязат в небесния Рай.

Източник: rosenkranzgebete.de

Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар