Литания към Блажения Йоан-Павел ІІ и молитва за изпросване на благодати


ЛИТАНИЯ КЪМ БЛАЖЕНИЯ ЙОАН-ПАВЕЛ ІІ

Господи, помилвай ни
Исусе Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни
Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, помилвай ни
Света Троице, Един Боже, помилвай ни
Света Марио, моли се за нас.

Блажени Йоан Павел, моли се за нас.
Потопен в Премилосърдния Отец,
Съединен с Христа, Изкупителя на човека,
Изпълнен със Светия Дух, Господ и Животворящ,
Всецяло отдаден на Мария,
Приятелю на светците и блажените,
Наследнико на Петър и слуга на слугите Божии,
Хранителю на Църквата, учителка на Божиите истини,
Отче на Събора и изпълнителю на неговите заръки,
Укрепващ единството на християните и на цялото човешко семейство,
Ревностно любещ Евхаристията,
Неуморни поклоннико на тази земя,
Мисионер на всички народи,
Свидетелю на вярата, надеждата и любовта,
Неотстъпни участнико в Христовите страдания,
Апостол на помирението и мира,
Вдъхновителю на цивилизацията на любовта,
Вестителю на новата евангелизация,
Наставнико, призоваващ да отплуваме към дълбокото,
Учителю, явяващ светостта като мяра на живота,
Папа на Божието милосърдие,
Свещенико, събиращ Църквата за жертвен принос,
Пастирю, водещ стадото към небето,
Брате и Учителю на свещениците,
Отче на богопосветените,
Покровителю на християнските семейства,
Крепост на съпрузите,
Защитнико на неродените,
Закрилнико на децата, сираците и изоставените,
Приятелю и Възпитателю на младежта,
Добри самарянино за страдащите,
Опора за старите и самотните,
Проповеднико на истината за човешкото достойнство,
Мъж на молитвата, потопен в Бога,
Ревнителю на литургията, отслужващ Жертвата на световните олтари,
Олицетворение на трудолюбието,
Влюбен в Христовия кръст,
Съвършено осъществяващ званието,
Непоколебим в страданието,
Образец на живеене и умиране за Господа,
Назидаващ грешниците,
Сочещ пътя на заблудените,
Прощаващ на насилниците,
Уважаващ противниците и гонителите,
Застъпнико и защитнико на гонените,
Подкрепящ безработните,
Загрижен за бездомните,
Посещаващ затворниците,
Укрепващ слабите,
Учещ всички на солидарност, моли се за нас.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.

Моли се за нас, блажени Йоан Павел ІІ, та с живот и слово да възвестяваме на света Христа, Изкупителя на човека.

Да се помолим
Милосърдни Боже, приеми нашата благодарност за дара на апостолския живот и мисията на блажения Йоан-Павел ІІ и чрез неговото застъпничество ни помогни да израстваме в любовта към Теб и безстрашно да възвестяваме Христовата любов на всички хора. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

МОЛИТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НУЖНИТЕ БЛАГОДАТИ
ЧРЕЗ ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО НА БЛАЖЕНИЯ ЙОАН ПАВЕЛ ІІ

Пресвета Троице,

Благодарим Ти, че дари на Църквата Папа Йоан-Павел ІІ и че в него направи да заблести нежността на Твоето бащинство, славата на Христовия кръст и блясъка на Духа на любовта.

Той, уповавайки се напълно на Твоето безкрайно милосърдие и на майчинското застъпничество на Мария, ни даде жив образ на Добрия Пастир Исус и ни показа светостта като мярка на всекидневния християнски живот.

Дари ни по неговото застъпничество и според Твоята воля, благодатта, за която просим…………….., с надеждата, че той скоро ще бъде причислен към редиците на Твоите светци. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава…

Блажени Йоан-Павел ІІ, моли се за нас!

Imprimatur: кардинал Станислав Дживиш, архиепископ на Краков
12 април 2011 г.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар