Майски размишления

Майски размишления (1): Месецът на Мария
Майски размишления (2): Майката на красивата обич
Майски размишления (3): Евхаристията – Тайнството на любовта
Майски размишления (4): „Ето твоя син – ето майка ти“
Майски размишления (5): От прах съм създаден и в прах ще се превърна
Майски размишления (6): Майко милостива, привлечи ни към себе си
Майски размишления (7): Очите на Мария – врата небесна
Майски размишления (8): Здравей, царице, живот, сладост и надежда наша
Майски размишления (9): Непорочна Дево, не подминавай нашите сърца!
Майски размишления (10): „Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти“
Майски размишления (11): Под Твоето покровителство прибягваме, Божия Майко!
Майски размишления (12): Истината за създанията Божии
Майски размишления (13): „Когато чуете гласа Божи, не втвърдявайте сърцата си!“
Майски размишления (14): „Аз съм светлината на света“
Майски размишления (15): „Аз съм живият Хляб, слязъл от Небето. Който яде този Хляб, ще живее навеки“
Майски размишления (16): „Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което произхожда от Божиите уста“
Майски размишление (17): Бог толкова възлюби света, че прати Своя Единороден Син
Майски размишления (18): Тайната на Евхаристията
Майски размишления (19): Искам да бъда по-близо до Теб…
Майски размишления (20): Искам истинската любов, която изгаря греховете
Майски размишления (21): Аз съм до теб, не ще умреш навеки!
Майски размишления (22): Отче мой, благодаря Ти, че си Всемогъщ!
Майски размишления (23): Ела, Свети Душе!
Майски размишления (24): Една искрица е достатъчна…

Откъси от Redemptoris Mater на Бл. Йоан-Павел ІІ:
Мария в живота на Църквата и на всеки християнин (1)
Мария в живота на Църквата и на всеки християнин (2)
Мария в живота на Църквата и на всеки християнин (3)

Откъси от произведения, посветени на Мария, от български католически духовници
Архиепископ Методий Стратиев: „Мария ни е необходима“ (откъс от книгата „Мария от Назарет“)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар