Посвещаване на семейството на Непорочното Сърце Мариино

О, Дево на нежността!
Бог Те избра сред всички жени,
за да даде майка на Своя многообичан Син.
О, Исусе, кротък и смирен по сърце,
с Твоето свято присъствие ти освети
най-красивия тавернакул на земята – утробата на Мария.
„И Словото стана плът и всели се между нас”.
Дарявайки ни живота си, Ти ни даде и Твоята Майка.
Чрез нея ние по-бързо достигаме до Теб.
О, Мария, без грях зачената,
моли се за нас, които намираме в теб нашето прибежище.
Днес ние се посвещаваме, Света Дево Марио,
на Твоето болезнено и непорочно сърце.
Закриляй в Твоето чисто и непорочно сърце загубените деца в този свят на греха.
Смили се над всички майки, които търсят убежище в Твоето пълно с болка сърце.
О, благословена Майко и Девице, която си съпреживяла страданията и смъртта на Твоя божествен Син Исус Христос, чуй молбата ни,
доведи всички заблудени деца в Твоето страдащо и непорочно сърце и събери всички разделени семейства,
та от Твоето лъчисто сърце
да се възстанови човешкото семейство,
така както е било твоето семейство на земята,
ИСУС, МАРИЯ, ЙОСИФ,
трите съединени сърца.

Посвещение:
Днес аз (по име [родителите]) посвещавам себе си и моите деца (имената) и цялото си семейство на Непорочното Сърце Мариино. Посвещавам на него също и всички семейства на земята. Амин.
Цял твой, Марио …

Източник: http://kath-zdw.ch/maria/
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар