Как да се държим по време на Светата Литургия?


Кога вярващите трябва да стоят прави?
Вярващите трябва да стоят прави от началото на Светата Литургия до края на встъпителната молитва (преди четивата), по време на „Алилуя”, при четенето на Светото Евангелие, при моленето на Символа на вярата и молитвата на верните. Те трябва да стават при всеки молитвен възглас „Да се помолим” преди молитвата над даровете и преди края на Литургията.

Кога вярващите могат да са седнали?
Вярващите могат да седят на „чиновете” по време на четивата, проповедта и приношението на даровете. Те могат да бъдат седнали и по време на свещеното мълчание след Светото Причастие, стига това мълчание да се спазва.

Кога вярващите коленичат?
Вярващите трябва да преклонят колене при освещаване на даровете (с изключение на случай на уважителна причина – например влошено здравословно състояние или ограничение в пространството на храма). Там, където съществува обичай да се коленичи след химна „Свят, свят” (Sanctus) до славословието на Евхаристичната молитва и преди Светото Причастие по време на „Агнец Божи”, този обичай заслужава пълна похвала и трябва да се запази.

Някои местни особености…
Епископските конференции, в съгласие със Светия Престол, могат да приспособяват нормите към местните културни традиции. Въпреки това обаче винаги трябва да се следи тези правила да предписват поведение, което да съответства на истинския смисъл на всяка част от Литургията. В много от днешните литургични богослужения трябва да се придаде по-голяма значимост на правилото за коленичене. Преклонението на колене започва с признаване на Бога и на Неговото свещено присъствие, което подбужда човек към почит и благочестие. Падането ничком и коленопреклонението пред Божието присъствие е най-характерната форма на поклонение в Библията (например 1Царств 8, 54-55; Лк 5, 8; Лк 8, 41; Лк 22, 41; Ив 11, 32; Деян 7, 60; Откр 5, 8. 14; Откр 19, 4; Откр 22, 8). Тертулиан и Ориген (3 в.) свидетелстват, че първите християни изцяло са били възприели тази практика.

Приемане на Светото Причастие – на колене или изправени?
В продължение на много векове Църквата винаги е търсела най-целесъобразния ритуален израз на вярата и любовта към божествения култ, особено към Евхаристията. Така на Запад се развило правилото, изискващо вярващите да стоят на колене по време на Евхаристичната молитва или поне в централната й част – освещаването на Тялото и Кръвта Христови. Така се стигнало и до правилото за приемане на Светото Причастие на колене. Самият Папа Бенедикт ХVІ даде пример на цялата Църква, като от празника Тяло и Кръв Христови през 2008 г. до ден-днешен той раздава Причастието само в устата на вярващите, стоящи на колене. Самата Конгрегация за тайнствата в едно свое писмо потвърждава, че в полза „на практиката за коленичене при приемане на Светото Причастие говори вековната традиция и тази практика е най-изразителен начин на поклонение, изцяло съответстваща на истинското, реално и съществено присъствие на Господ Исус Христос в осветените дарове” (Писмо The Congregation 1 июля 2002, перевод на ит. Enchiridion Vaticanum, том XXI стр 471, номер 666).

Източници: Zenit, etc.
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар