Деветница към света Майка Тереза

Деветница към света Майка Тереза (започва на 27 август)

Първи ден

Опознаване на живия Исус

„Познаваш ли наистина живия Исус – не от книгите, но бидейки с Него в сърцето си?”
„Убеден ли съм в Христовата любов към мен и моята към Него? Това убеждение е скалата, на която се изгражда светостта. Какво да направим, за да изградим това убеждение? Трябва да опознаем Исус, да обичаме Исус, да служим на Исус. Познанието ще ни даде неимоверна сила. Познаваме Христа чрез вярата: чрез молитвено разсъждение върху Неговото слово в Писанието, слушайки Го да говори чрез Църквата си и чрез близкото общуване в молитвата.
Мисъл на деня
„Не търси Христа в далечни земи. Той не е там, Той е близо до теб; Той е вътре в теб.”
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се всеки ден от Деветницата
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно Сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Втори ден

Исус те обича

„Убеден ли съм в Христовата любов към мен и моята към Него? Това убеждение е като слънчева светлина, която събужда жизнените сокове на живота и цветовете на светостта разцъфват.“
„Дяволът може да се опита да използва разочарованията в живота и понякога собствените ти грешки, за да си помислиш, че е невъзможно Исус да те обича; ще ти бъде истински трудно. За всички нас съществува опасност. Това е толкова тъжно, защото е пълната противоположност на това, което Исус иска и чака да ни каже…Той те обича винаги, дори когато не се чувстваш достоен за това.“
Исус те обича с нежност, ти си ценен за Него. Обърни се към Исус с голямо доверие и позволи да бъдеш обичан от Него. Миналото принадлежи на Неговото милосърдие, бъдещето на Неговото провидение, а настоящето на Неговата любов.“
Мисъл на деня
„Не се страхувай, ти си ценен за Исус. Той те обича.“
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Трети ден

Чуй думите Му „Жаден Съм“.

„В Своята агония, в Своята болка, самота Той каза съвсем ясно „Защо ме изостави?“ Той беше толкова ужасно самотен и изоставен, страдащ на Кръста… В този най-труден момент Той извика „Жаден съм“. Хората помислиха, че Той е жаден в буквалния смисъл и веднага Му дадоха оцет – но не за това жадуваше Той – а за нашата любов, привързаност, близката връзка с Него и споделяне на Неговите страдания. Странно е, че използва тази дума. Той казва „Жаден съм“, вместо „Дайте ми вашата любов.“… Жаждата на Исус на Кръста не е само символична. Той изрече думите „Жаден съм.“ Нека да чуем тези думи, отправени към теб и мен…Това е истински дар от Бога.“
„Ако слушаш със сърцето си, ти ще чуеш, ти ще разбереш… Докато не познаеш напълно жаждата на Исус за теб, няма да можеш да разбереш какъв иска да бъде Той за теб. Или какъв иска да бъдеш ти за Него.“
„Следвай стъпките Му в търсене на души. Носи Него и Неговата светлина до домовете на бедните, особено до тези в най-голяма нужда. Разпространявай милосърдието на сърцето Му, навсякъде, където отидеш и така утолявай Неговата жажда за души.“ .
Мисъл на деня:
„Просто си помисли! Бог жадува за това ти и аз да отидем да утоляваме Неговата
жажда.“ .
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно Сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Четвърти ден

Дева Мария ще ти помогне

„Колко много имаме нужда от Мария, за да ни научи какво означава да утоляваме жадуващата любов на Исус към нас, която Исус дойде да ни разкрие. Тя го направи по такъв красив начин. Да, Мария позволи на Бог да разполага с живота и, чрез нейната чистота, смирение и вярна любов… Нека да търсим, чрез напътствията на Небесната ни Майка, да пораснат в нас тези три вътрешни нагласи на душата, които носят радост на Божието сърце и Му позволяват да ни обедини със себе си, в и чрез Исус, чрез силата на Светия Дух. Правейки това, подобно на нашата майка Мария, ще позволим на’ Бога да разполага напълно с цялото ни същество – и чрез нас Бог ще може да достигне с жадуващата си любов всички, особено бедните.“
„Ако бъдем до нашата Майка, тя ще ни даде нейния дух на любов и доверие, пълно себеотдаване и радост.“
Мисъл на деня
„Колко близо стоим до нашата Майка, която разбира дълбочината на Божията любов, разкрита и в подножието на Кръста, чувайки вика на Исус“ Жаден съм“.
Молитва Към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Пети ден

Вярвай сляпо на Исус

„Вярвай в добрия Бог, който ни обича, който се грижи за нас, който ни вижда и ни познава, който може да направи всичко за моето добро и доброто на душите.“
„Обичай Го с доверие, без да поглеждаш назад, без страх. Отдай себе си изцяло на Исус. Той ще те използва, за да сътвори велики дела при условие, че повярваш много повече в Неговата любов, отколкото в своята слабост. Вярвай в Него, довери Му се със сляпо и абсолютно доверие, защото Той е Исус.“
„Исус не се променя… Повярвай Му с любов, вярвай Му с голяма усмивка, вярвайки винаги, че Той е пътят към Отца, Той е светлината в този свят на тъмнина. “
„Трябва да можем с пълна искреност да погледнем нагоре и да кажем: „Мога да
направя всичко с Него, Който ми дава сили. Заради това твърдение на Свети Павел, трябва да имаш пълно доверие, когато вършиш делата си – по-скоро Божиите дела – добре, ефикасно, дори перфектно – с и за Исус. Бъди също убеден, че ти сам не би могъл да направиш нищо, освен грехове, слабост и мизерия; и всички дарове на природата и благодатта, които имаш, ги имаш от Бога.“
„Мария също показа това пълно доверие към Бога, приемайки да бъде използвана за Неговия план за спасение, въпреки нейното нищожество, защото знаеше, че Той, който е могъщ може да извърши велики дела в нея и чрез нея. Тя повярва. Само веднъж каза „да“ и това е. ТЯ никога не се усъмни.“
Мисъл на деня
Доверието към Бога може да направи всичко възможно. Бог има нужда от нашата празнота и слабост, а не от нашата пълнота.
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Шести ден

Истинската любов е себеотдаване

„Жаден съм“ няма значение, освен ако чрез пълно отдаване предавам всичко на Исус.
„Колко лесно е да завладеем Бога! Отдаваме се на Бога, тогава Бог е наш; тогава няма нищо, което да ни принадлежи повече от Бога. Защото ако Му се отдадем, ние ще Го притежаваме както Той притежава Себе си; а именно ще живеем Неговия живот. Парите, с които Бог ни се отплаща за нашето себеотдаване са самият Той. Ставаме достойни да Го притежаваме, когато Му предадем себе си по този свръхестествен начин. Истинската любов е себеотдаване. Колкото повече обичаме, толкова повече отдаваме себе си.“
„Често виждаш подредени малки и големи жици, нови и стари, евтини и скъпи. Ако и докато токът не мине през тях няма да има светлина. Жицата сме аз и ти. Токът е Бог. Ние имаме силата да позволим на тока да премине през нас, да ни използва и да сътвори Светлина за Света – Исус; или да откажем да бъдем използвани и да позволим на мрака да се разпростира.. Нашата Дева беше най-прекрасния проводник. Тя позволи на Бог да я изпълни изцяло и така чрез своето себеотдаване „Нека ми бъде според Твоята дума.“ – тя стана пълна с благодат; естествено още в този момент тя бе изпълнена с този ток, Божията благодат, тя побърза да отиде до дома на Елисавета, за да свърже жицата, Йоан, с тока – Исус.“ .
Мисъл на деня
„Позволи на Бога да те използва, без да се допитва до теб.“
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Седми ден

Бог дава с радост

„За да донесе радост в самите ни души добрият Бог отдава Себе си за нас… Радостта не е просто въпрос на темперамент. Службата към Бог и душите винаги е тежка – още повече причини да я искаме и да я оставяме да порасте в сърцата ни. Радостта е молитва. Радостта е сила. Радостта е любов. Радостта е мрежата на любовта, чрез която можеш да уловиш много души. Бог дава с радост. Този, който дава с радост, дава най-много. Ако в работата имаш трудности и ги приемеш с радост, с голяма усмивка, в това, както и в много други неща ще можеш да видиш своята добра работа и да възхваляваш Бога. Най-добрият начин да покажеш своята благодарност към Бога и към хората е да приемаш всичко с радост. Радостното сърце е нормалният резултат на сърце, което изгаря от любов.“
„Без радост няма любов и любов без радост не е истинска любов. И така, ние трябва да занесем на днешния свят тази любов и тази радост.“
„Радостта притежава и силата на Дева Мария. Дева Мария беше първата мисионерка на милосърдието. Тя беше първата, която прие Исус по физически начин и Го занесе на другите; и тя бързаше да го направи. Само радостта можеше да и даде тази сила и бързина да отиде и да върши работата на рабинята.“
Мисъл на деня
„Радостта е знак за съюза с Бог, за Божието присъствие. Радостта е любов, нормалният резултат от сърце, което изгаря от любов.“
Молитва Към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Осми ден

Исус като хляба на живота и гладните

„Той доказа любовта си към нас, отдавайки собствения Си живот, цялото Си същество. „Той, бидейки богат, стана беден“ за теб и мен. Той се отдаде изцяло. Той умря на Кръста. Но преди да умре, Той стана Хлябът на живота, за да утоли нашия глад за любов, за Него. Той каза. “ Ако не ядете от Моята плът и не пиете от Моята кръв, няма да имате живот вечен.“ И величието на тази любов го превърна в гладния и Той каза: „Бях гладен и Ме нахранихте и ако не ме нахраните, няма да имате живот вечен.“ Така се отдава Христос. И днес Бог продължава да обича света. Той продължава да изпраща мен и теб, за да докаже, че обича света, че все още има това състрадание към света. Именно ние трябва да бъдем Неговата любов, Неговото състрадание към днешния свят. Но за да можем да обичаме, трябва да имаме вяра, защото вяра на дело е любов, а любов на дело е служба. Ето защо Исус стана Хлябът на живота, за да може да ядем и да живеем и да можем да го видим предрешен в нищетата на бедните.“
„Нашият живот трябва да бъде вплетен в Евхаристията. От Исус в Евхаристията научаваме колко много Бог жадува да ни обича и как жадува за нашата любов и любовта на душите в отговор. От Исус в Евхаристията получаваме светлината и силата да утолим Неговата жажда.“
Мисъл на деня
„Повярвай, че Той, Исус, се явява във вида на Хляба, и че Той, Исус, е в гладния,
голия, болния, самотния, необичания, бездомния, безпомощния и безнадеждния.“
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Девети ден

Светостта е Исус, живеещ и действащ в мен.

„Нашата работа на милосърдието не е нищо друго освен любовта ни към Бог, която прелива. Затова този, който е най-свързан с Него, обича най-много ближния.“
„Нашата дейност е истински апостолска само дотолкова, доколкото Му позволяваме да работи в нас и чрез нас- с Неговата сила, с Неговото желание, с Неговата любов. Ние трябва да станем свети не защото искаме да се чувстваме свети, но защото Христос трябва да може да живее живота си напълно в нас.“
„Нека да използваме себе си с Него и за Него. Позволи Му да вижда с очите ти, да говори с езика ти, да работи с ръцете ти, да върви с нозете ти, да мисли с главата ти и да обича със сърцето ти. Не е ли това едно перфектно единство, продължаваща молитва с любов? Бог е нашият любящ баща. Нека вашата светлина на любов да блесне пред човеците и виждайки добрите ви дела (пране, почистване, готвене, обич към съпруга/та и децата) да възхвалят Отца.“
„Бъдете свети. Светостта е най-лесният начин да утолиш жаждата на Исус, Неговата за теб и твоята за Него.“
Мисъл на деня
„Милосърдието един към друг е най-сигурният път към голяма светост.“
Молитва към света Тереза от Калкута
Моли се на всеки ден от Новената
Света Тереза от Калкута, ти позволи на жадуващата любов на Исус на Кръста да стане жив огън в теб и така се превърна в светлината на Неговата любов за всички. Спечели ни от сърцето на Исус (място за нашето намерение). Научи ме да позволявам на Исус да прониква и притежава цялото ми същество толкова пълноценно, че и целият ми живот да излъчва Неговата светлина и любов към другите. Амин.
Непорочно сърце Мариино, причина за нашата радост, моли се за мен.
Света Тереза от Калкута, моли се за мен.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар