Бревиар – утринна и вечерна молитва на християнина (pdf)

Посвещаваме на Ваньо, който много обичаше да моли Бревиара и горещо желаеше той да стигне до повече сърца чрез интернет

С радост предлагаме на нашите читатели Бревиара в електронен вид. Поради малкото място, с което разполагаме на сървъра, се наложи да разделим Бревиара на две части, за да бъде възможно качването му:
Breviar_1
Breviar_2

Седмицата и деня, в които се намираме, посочваме всеки ден в рубриката „Te Deum“.

Бревиар се нарича книгата, която съдържа молитвата на часовете (часослова) на Църквата.
От своя страна часословът (lat.: Liturgia horarum) или“Officium divinum“ (lat.) е постоянната молитва на Църквата чрез Исус Христос и с Исус Христос в Светия Дух към Бога Отца. С молитвата на часовете Църквата изпълнява заръката на Господ към учениците Му, че „трябва винаги да се молят и да не падат духом” (Лк 18, 1).
Часословът и Евхаристията, както и честването и раздаването на тайнствата и на някои сакраменталии (това са осветените от Църквата предмети като елей, сол, вода, свещи, клонки, прах, кръстове, броеници, медальони, скапулари, както и духовните благословии и посвещения) съставляват Литургията на Църквата. При това Литургията на Евхаристичното тържество като същински център на Църквата и Литургията на часослова взаимно се проникват, като Часословът обогатява щедро „трапезата на Словото” и води към Евхаристията. Тази молитва връща в крайна сметка към староеврейската традиция за храмовите жертви (особено сутрешната и вечерната жертва) с пеенето на избрани псалми. Гледана по този начин, молитвата на Часослова е жива молитва с хилядолетна традиция.
С Часослова се освещава времето: Всеки миг на деня трябва да принадлежи на Бог и Му се принася като жертва за възхвала. Така Литургията на Часослова представя ритмите на сътворението и на историята на спасението. Ако утринната молитва припомня за сътворението и новото сътворение във Възкресението на Господа, с вечерната си молитва Църквата си спомня за жертвата на Исус Христос на Кръста. Освен това се освещава ритъма на седемдневната седмица и на всеки отделен ден от нея, особено от четвъртък до неделя в светлината на историята на спасението.
Този, който моли Часослова се моли за цялата Църква. Задължение за тази молитва имат епископите, свещениците, дяконите и повечето членове на ордени. Поканени за участие в нея са обаче също вярващите миряни и всички хора с добра воля, които са включени постоянно в молитвата на цялата Църква.

Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар