Седемте болки и седемте радости на Свети Йосиф

1. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която е изпитало твоето сърце, когато си искал да напуснеш своята божествена годеница, но и за радостта, когато Ангелът ти е известил въплъщението на Христос.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

2. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която е изпитало твоето сърце, когато си видял божественото дете да идва толкова бедно на света, но и за радостта, когато си чул хвалебствената песен на ангелите.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

3. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която твоето сърце е изпитало, когато божественото дете е било обрязвано, но и за радостта от сладкото име Исус.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

4. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която твоето сърце е изпитало при предсказанието на Симеон, но и за радостта, че чрез това дете ще бъдат спасени много души.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

5. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която твоето сърце е изпитало, когато е трябвало да бягаш с божественото дете в Египет, но и за радостта, когато си видял идолите да падат пред него.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

6. Спомни си, Свети Йосифе, за болката, която твоето сърце е изпитало, когато е трябвало отново да бягаш, но и за радостта, че си можал да живееш с Исус и Мария в Назарет.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

7. Спомни си, Свети Йосифе, за болката която твоето сърце е изпитало, когато си загубил божественото дете, но и за радостта, когато си го намерил в храма на Йерусалим.
Чрез тази твоя болка и тази твоя радост те моля, ела ни на помощ.
Отче наш… Радвай се…

Католикпедия: Свети Йосиф

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар