Молитви и броеници за душите в чистилището

Молитва към светците в Небето за душите в чистилището

Мили светци в Небето, погледнете към душите на вашите братя и сестри в Христос, които страдат в чистилището. Застанете пред трона на Триединния Бог и принесете отново вашите заслуги, мъчения и смърт в единство с безкрайните заслуги на горчивото страдание и смърт на Исус Христос за изкупление и удовлетворение за бедните души в чистилището. Застъпете се за тях с вашата молитва, за да се радват скоро с вас в Небето вечно на съзерцанието на Бога.

———————————–

Молитва на Папа Лъв ХІІІ за душите в чистилището

Господи Исусе, заради мъченията, които понесе в часа на Твоя смъртен страх в Гетсиманската градина, при увенчаването с тръни по пътя към Голгота, при разпятието и при Твоята смърт, смили се над душите в чистилището и най-вече над тези, които никой не помни. Избави ги от горчивите мъки, повикай ги при Себе Си в небесата, с любов ги приеми в обятията Си.

Отче наш… Радвай се… Вечен покой дай им, Господи…

Папа Лъв ХІІІ

———————————–

Броеница към Сладкото Сърце Мариино за бедните души в чистилището

В този Броеница, препоръчана от епископа на Ним (Франция), се обръщаме към Мария, ходатайката на бедните души в чистилището.
Броеницата се състои от четири десетки, които се молят в чест и за спомен на четиридесетте часа, които Исус прекарал в преддверието на ада, за да освободи всички души, починали в святост преди Неговата смърт и Възкресение, и да ги отведе в Небето.
Тази Броеница е особено богата на благодати, които можем да подарим на душите в чистилището.
Начинът, по който се моли е следният:
При кръста: Отче наш
На големите мъниста: На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват! Амин!
На малките мъниста (10 пъти): Сладко Сърце Мариино бъди тяхно спасение!
Накрая: Псалм 129 (De profundis) или Отче наш…, Радвай се…, Слава…

———————————–

Мария – помощ за душите в чистилището

„О, врата небесна, о, врата райска, отвори се за нас; нека заслужим чрез Теб да станем участници в небесната слава, вечното щастие, представляващо всичко, което имаме. Нека ни бъде дарувана тази благодат чрез възлюбения Твой Син, Който живее и царува с Отца и Светия Дух през всички векове на вековете”.

(Св. Бернар от Клерво)

—————————————————-

Литании за душите в чистилището

Господи, смили се над тях – Христе, смили се над тях – Господи, смили се над тях.
Боже Отче небесни – смили се над тях
Боже Сине, Изкупителю на света
Боже Свети Душе
Света Троица, един Боже
Света Мария – моли се за тях
Света Богородице
Света Дево на девиците
Скръбна Майко
Царице небесна
Свети Архангеле Михаиле
Всички свети Ангели – молете се за тях
Свети Иване Кръстителю – моли се за тях
Свети Йосифе
Всички свети Патриарси – молете се за тях
Всички свети Апостоли и Евангелисти
Всички свети ученици на Господ
Всички свети невинни деца
Всички свети мъченици
Всички свети епископи и изповедници
Всички свети църковни учители
Всички свети свещеници и левити
Всички свети монаси и отшелници
Всички свети девици и вдовици
Всички Божи светци
Бъди милостив към тях – пощади ги, Господи
Бъди милостив към тях – изслушай ги, Господи
От всяко зло – избави ги, Господи
От Твоя гняв
От дълбоката тъга
От болезнения копнеж
От строгия плен
От всички наказания
Чрез Твоето чудесно въплъщение
Чрез Твоето рождение
Чрез Твоето свято име
Чрез Твоето кръщение и светия Ти пост
Чрез Твоето дълбоко смирение
Чрез Твоето съвършено послушание
Чрез Твоята бедност
Чрез Твоето търпение и кротост
Чрез Твоята безкрайна любов
Чрез Твоето горчиво страдание
Чрез Твоята кървава пот
Чрез Твоето затваряне
Чрез Твоето болезнено бичуване
Чрез Твоето мъчително увенчаване с тръни
Чрез срамното подиграване с Тебе
Чрез несправедливото Ти осъждане
Чрез Твоя тежък Кръстен път
Чрез Твоето жестоко разпъване
Чрез Твоята изоставеност
Чрез Твоята свята смърт
Чрез Твоите свети пет рани
Чрез Твоето свято сърце
Чрез Твоето славно Възкресение
Чрез Твоето чудесно Възнесение
Чрез изпращането на Светия Дух
Чрез заслугите и застъпничеството на Твоята свята Майка
Чрез заслугите и застъпничеството на всички Твои светци
Ние грешници – молим Те, чуй ни
Да избавиш бедните души от тяхното мъчение и страдание
Да направиш да участват във всички добри дела на цялото християнство
Да изслушваш винаги нашите молитви за тях
Да ги утешаваш чрез Св. Архангел Михаил и неговите Ангели и да ги доведеш до вечната светлина
Да ги удостоиш скоро да Те съзерцават
Да дадеш вечните блага на нашите родители, братя и сестри, приятели и благодетели
Да възнаградиш нашите починали епископи и свещеници с венеца на славата
Да дадеш на загиналите войници мира във вечната родина
Да се смилиш над бедните души, за които никой на земята не си спомня
Да вдъхнеш на всички вярващи християни милосърдна любов към душите в чистилището
Да дадеш вечен покой на душите на починалите
Царю на Славата
Исусе, Сине Божи
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – прости им, Господи.
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – изслушай ги, Господи.
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – помилвай ги, Господи.

Да се помолим. Боже, Създателю и Изкупителю на всички вярващи, дари на душите на Твоите слуги и слугини опрощение на всички грехове, така че да получат чрез нашите молитви прошката, за която постоянно копнеят, чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин.

———————————–

Броеница на Кръстния път за душите в чистилището

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар