„Потопи всичките ми приятели и врагове в Твоята Свята Скъпоценна Кръв“

„Толкова много души са в опасност! Да имахме само искра от светия огън, горящ в сърцето на Исус! Щяхме ли да стоим тогава със скръстени ръце и да оставим да загинат тези, на които можем да помогнем?”
Св.Викентий от Паула

„Да направиш страданието на ближния свое собствено е акт на „духовно милосърдие”.
Епископ Корум

„Спасителю мой, потопи всичките ми приятели и врагове в Твоята Свята Скъпоценна Кръв, за да бъдат спасени. Излей над нас пълнотата на любовта Си от дълбините на Твоето Милосърдие!”

„Божи Ангели, възхвалявайте Бога, прославяйте Го, обожавайте Го, благодарете Му и Го молете ден и нощ да ни прости греховете и злодеянията и чрез Непорочното Сърце Мариино непрекъснато принасяйте в жертва на Небесния Отец Скъпоценната кръв и раните на нашия Господ Исус Христос за изкупление на нашите грехове .”

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар