Седем ` Отче наш` и `Радвай се` в чест на Скъпоценната Кръв на Христос

Исус Христос открива на Света Бригита следното завещание:
„Знай, че на онези, които в продължение на 12 години молят Отче наш и Радвай се в чест на моята Скъпоценна Кръв, ще дам големи благодати:

1. Те няма да отидат в ада.
2. Ще ги приема в числото на мъчениците, като че са пролели кръвта си за вярата.
3. Ще запазя три души на техни близки в благодатта на светостта, по техен избор.
4. Душите на техните роднини до четвърто коляно ще избегнат ада.
5. Един месец преди смъртта си ще бъдат уведомени за това.

„Ако умрат преди изтичането на този срок, ще го смятам за изпълнено, т.е. като че ли са изпълнили тези условия.“

Папа Инокентий Х потвърждава откровението и добавя, че душите, които го изпълняват, освобождават на всеки Велики Петък по една душа от Чистилището.

Молитва в началото:

О, Исусе, искам сега да измоля седем пъти Отче наш, съединен с онази любов, с която Ти освети и направи сладка тази молитва в Твоето Сърце. Вземи я от моите устни в Твоето божествено Сърце, поправи я и усъвършенствай я така, че тя да достави толкова радост на Пресветата Троица, каквато Ти си и оказал на земята с тази молитва и нека те се излеят над Твоето пресвято Въплъщение за прослава на светите Ти рани и Скъпоценната Кръв, която Си пролял от тях.

1. Обрязване
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва първите рани, първите болки на Исус и първото проливане на кръвта Му от обрязването за изкупление на моите и на всички хора грехове на младостта и за предпазване от първите смъртни грехове, особено сред моите роднини.

2. Кървавата пот
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва ужасните страдания на Исусовото Сърце в Гетсиманската градина и всяка капчица от Неговата кървава пот за изкупление на моите и на всички хора грехове на сърцето, за предпазване от такива грехове и за увеличаване на любовта към Бог и към ближния.

3. Бичуването
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва безбройните рани, страшните болки и Скъпоценната Кръв на Исус от бичуването за изкупление на моите и на всички хора грехове на плътта, за предпазването от такива грехове и за запазване на невинността, особено сред моите роднини.

4. Увенчаването с трънената корона
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва раните, болките и Скъпоценната Кръв на святата глава на Исус от увенчаването с трънената корона за изкупление на моите и на всички хора грехове на духа, за предпазването от такива грехове и за разпространението на Христовото царство на земята.

5. Носенето на кръста
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва страданията на Исус по Неговия Кръстен път, особено Неговата свята рана на рамото и Скъпоценната и Кръв за изкупление на моята и на всички хора съпротива срещу кръста и срещу Твоите свети наредби и всички други грехове на езика, за предпазването от такива грехове и за истинска любов към кръста.

6. Разпъването на Исус
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, чрез пречистите ръце на Мария и божественото Сърце на Исус Ти поднасям в жертва Твоя божествен Син на кръста, Неговото приковаване и издигане, Неговите рани на ръцете и на краката и трите потока от Скъпоценната Му Кръв, изливащи се от тях, Неговата изключителна бедност, Неговото съвършено послушание, всичките мъки на тялото и душата Му, Неговата скъпоценна смърт и безкръвното и подновяване във всички Свети Евхаристии на земята за изкупление на нарушенията срещу светите обети и правила на ордените, за удовлетворение на моите и на всички хора грехове, за болните и умиращите, за свети свещеници и миряни, за намеренията на Светия Отец, за възстановяване на християнското семейство, за кураж във вярата, за нашето Отечество и за единството на всички народи в Христос и Неговата Църква, както и за диаспората.

7. Отваряне на святата страна
Отче наш… Радвай се…
Предвечни Отче, благоволи да приемеш за нуждите на святата Църква и за изкупление на греховете на всички хора Скъпоценната кръв и вода, изтекли от раната на божественото Сърце на Исус, и бъди към всички ни благосклонен и милостив. Кръв Христова, последно скъпоценно съдържание на Неговото Свято Сърце, умий ме от всички мои и чужди греховни вини. Вода от Христовата страна, умий ме от всички наказания за греха и изгаси за мен и за всички починали пламъците на Чистилището. Амин.

Превод: Католически новини – catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар