Молитви за свещениците

Молитва за деня на свещениците

Божествени Спасителю Исусе Христе, Ти повери цялото Си спасително дело, избавлението и спасението на света на свещениците, Твоите заместници. Чрез ръцете на Твоята пресвята майка Ти поднасям в жертва днешния ден: всички молитви, дела, радости, жертви и страдания за освещаването на Твоите свещеници.
Дари ни истиннски свети свещеници, които са разпалени от пламъка на Твоята любов, които не искат нищо друго освен Твоята най-голяма слава и спасението на душите ни. Предпази ги от всички опасности отвътре и отвън и насочвай особено онези, които пренебрегват добродетелите си и застрашават светия си свещенически идеал.
Мария, добра майко на свещениците, приеми всички свещеници под Твоята специална закрила и води с добрата си майчина ръка също и бедните, заблудени свещеници, които са изневерили на възвишеното си призвание, за да станат отново добри пастири. Амин.

Моли често:

Исусе, Спасителю на света, освети Твоите свещеници и кандидатите за свещенство.
Мария, Царице на свещениците, моли се за нас; измоли ни много свети свещеници.

Молитва за духовни звания
Боже мой, вложи в много души на деца и младежи обич към духовно звание и стремеж към свещенство. Помогни им да останат верни на този зов и стори в нашата епархия никога да не липсват достойни и свети свещеници. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар