1.Първа радостна тайна

Исус, Когото Ти, о Пресвета Дево, си заченала от Светия Дух

„Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.
А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е тоя поздрав.
И рече й Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога;
и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус.
Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида;
и ще царува над дома Иаковов довеки, и царството Му не ще има край.
А Мариам рече на Ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?
Ангелът й отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.
Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец;
защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.
Тогава Мариам рече: ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти. И Ангелът си отиде от нея.” (Лк 1, 28-38)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Гледаме ближния си, но преди всичко Бога с високомерие и гордост. Помогни ни, Дево Марио, да станем смирени, смирени от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар