2.Втора радостна тайна

Исус, Когото Ти, о Пресвета Дево, си занесла при света Елисавета

„Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!” (Лк 1, 41-42)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Отхвърляме любовта на нашия ближен, но преди всичко тази на Бога. Помогни ни, Дево Марио, да обичаме нашия ближен и преди всичко Бога, да ги обичаме от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар