4.Четвърта радостна тайна

Исус, Когото Ти, о Пресвета Дево, си представила в храма

„А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха Го в Иерусалим, за да Го представят пред Господа” (Лк 2, 22)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Как даваме обещания на Бога, последвани винаги от едно „НО”, което означава, че няма да спазим даденото обещание, че ще го забравим. Помогни ни, Дево Марио, да даваме на Бог каквото е Негово, да спазваме Неговите заповеди, да подновяваме кръщелните си обещания, да следваме Бога от цялото си сърце. Представи и нас в храма, за да принадлежим на Бога и да останем Негови завинаги.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар