1.Първа скръбна тайна

Исус, Който Си пролял кървава пот за нас

И рече им: душата Ми е прескръбна до смърт; останете тук и бъдете будни.
И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше, да Го отмине тоя час, ако е възможно;
и казваше: Ава Отче! За Тебе е всичко възможно; отклони от Мене тая чаша; но да бъде не каквото Аз искам, а каквото Ти.” (Мк 14, 34-36)

Размишление:
Света Мария, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Как съзнателно се отвръщаме от Бога, или, което за Исус е още по-лошо, как не се решаваме за нищо – нито за Него, нито против Него, за да можем да живеем сред света в привидна сигурност. Помогни ни, Дево Марио, да познаем голямата си вина и да се разкаем, да срещнем Бог в изповедта, от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар