4.Четвърта скръбна тайна

Исус, Който Си бил осъден и понесе тежкия кръст заради нас

„И носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по еврейски Голгота” (Ив 19, 17)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Искаме нетърпеливо да имаме всичко начаса, при което често действаме срещу нашия ближен…Помогни ни, Дево Марио, да осъзнаем нетърпението си, слепите си амбиции.. Моли се за нас пред Бога, за да се откажем от нетърпението, което проявяваме към нашия ближен, към болния, сакатия, но и към собственото си страдание…Да носим кръста си търпеливо, от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар