5. Пета скръбна тайна

Исус, Който Си умрял на кръста за нас

„Исус, като извика с висок глас, рече: Отче! в Твоите ръце предавам духа Си. И това като каза, издъхна.” (Лк 23, 46)

Размишление:
Света Марио, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Всеки ден се обременяваме с нови грехове, от страх пред приятеля, пред семейството, пред съседа отлагаме решението за обръщане… Помогни ни, Дево Марио, да приемем пътя на Исус, да приковем товара си на кръста, непрекъснато да се стремим да изберем категорично Бог… Да работим упорито, за да поискаме обръщането си, от цялото си сърце.

В края на всяка десетица:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар