1.Първа славна тайна

Исус, Който възкръсна от мъртвите

„Не бойте се; зная, че търсите разпнатия Исуса;
няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал” (Мт 26, 5-6)

Размишление:
Мария, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. През годините загубихме детската си вяра. Оставихме се да бъдем заслепени от фалшива наука. Помогни ни, Марио, отново да придобием вяра и доверие. Вяра и доверие, от цяло сърце.

В края на десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар