2.Втора славна тайна

Исус, Който се възнесе на небето

„Той се подигна, и облак Го подзе изпред очите им.” (Деян. 1, 9)

Размишления:
Мария, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Всичката ни надежда е рухнала в света на материализма, на удоволствието. Победата над смъртта, приемането в Небето… това ли е нашата надежда? Помогни ни, Марио, отново да намерим нашата надежда. Надежда, от цяло сърце.

В края на десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар