3.Трета славна тайна

Исус, Който изпрати Светия Дух

Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.
И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.
И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.
И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. (ДА 2, 1-4)

Размишление:
Мария, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Заети сме с всевъзможни неща, обкръжени сме от толкова много шум; ние не чуваме гласа на Светия Дух, не усещаме Неговата любов, плодовете и даровете увяхват в нас… Помогни ни, Марио, отново да се доближим до Бога, да намерим тишината, за да чуем гласа Му, да изпитаме любовта на Бога, да я познаем с цялото си сърце.

В края на десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар