4.Четвърта славна тайна

Исус, Който те взе, о Дево Марио, в небето

„И яви се на небето голяма поличба – жена, облечена в слънце; под нозете й месечината” (Откр 12, 1)

Размишление:
Мария наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Всичко, което правим ни отдалечава от Бог. Умираме в неведение, като водим трудна, дори често мъчителна борба със смъртта, докато предадем духа си. Което е резултат от това, че не сме следвали пътя на Бога, че не сме живели с Неговата любов. Помогни ни, Марио, да открием отново Божията любов, да я приемем и да я разпространяваме, да обичаме Бога и нашия ближен от цялото си сърце.

След десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар