5.Пета славна тайна

Исус, Който Те увенча, о Дево Марио, за Царица на Небето

„А на главата й – венец от дванайсет звезди” (Откр 12, 1)

Размишления:
Мария, наша любима Майко, виж как вървим по грешни пътеки. Как се отричаме от истината, как я изопачаваме, само и само за да не Те почитаме. Ние отблъскваме дадената Ти от Бога благодат, която Ти искаш да подариш на нас… Ти ни връщаш пак при Бога, но ние отказваме майчината Ти помощ… Помогни ни, Марио, да признаем големите привилегии на благодатта, която Ти получи от Бога и за нас, и да обичаме и обожаваме Бога чрез Теб.

След десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар