2.Втора светла тайна

Исус, Който Си разкрил Своята божественост на сватбата в Кана Галилейска

„Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.
Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по две или по три мери. Исус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега. Така Исус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си.” (Ив 2, 5-11)

След десетицата:
О, Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън и въведи в Небето всичките души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето Милосърдие.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар