Думите за този месец

Думи за живот, октомври 2017 г.

„Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос“ (Фил. 2:5)
Апостол Павел е в затвора, защото е проповядвал за Исус. От там пише писмо на християнската общността в град Филипи. Самият той пръв беше възвестил Евангелието на хората от този град и много от тях повярваха и се ангажираха с щедрост в този нов начин на живот, продължавайки да свидетелстват с християнската любов дори след заминаването на апостол Павел. Тази новина дава голяма радост на апостола и затова писмото му е изпълнено с обич към филипяните.
Той ги насърчава да вървят все напред в този нов живот, като отделни личности и като общност, и ги подсеща за техния модел, от който да се учат стила на живота според Евангелието:
„Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос“
Кои са тези „мисли“? Как е възможнода познаем най-дълбоките желания на Исус, за да го подражаваме?
Апостол Павел го разбра: Исус Христос, Божи Син, понижи себе си и слезе между нас, стана човек, за да позволи на нас да станем деца на Бог.1
Той изпълни мисията си чрез своя начин на живот, и то през целия Си живот. През живота си Той постоянно се понижава, за да да достигне най-малките, слабите, несигурните, и да ги издигне, като им дава да се чувстват обичани и спасени: прокаженият, вдовицата, чужденецът, грешникът….
„Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос“
За да познаем и подхранваме в нас чувствата на Исус, трябва преди всичко в себе си да усетим присъствието на Неговата любов и силата на Неговата прошка. След това да гледаме Него, като се опитаме да направим наш Неговия стил на живот, който ни подтиква да отворим сърцето си, разума и ръцете си, за да приемем всеки човек такъв какъвто е. Да избягваме всяко осъждане спрямо другите. Още повече: да позволяваме да бъдем обогатвени от положителното в човека, който е до нас, дори когато то е скрито под камара от мизерии и грешки и ни се струва, че „губим времето“ занимавайки се с търсенето му.
Най-силното чувство на Исус, което можем да направим наше е безплатна любов, желанието да бъдем на разположение на другите, с нашите малки и големи таланти, за да изграждаме смело и конкретно положителни отношения, в средата в която живеем. Да умеем да посрещаме трудностите, неразбирания, различно мислещия, с духа на кротост и решителността да намерим пътя на диалога и на разбирателството.
„Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос“
Киара Лубик, която цял живот се остави да бъде водена от Евангелието и която изпита силата му, написа:
„Да подражаваме на Исус значи, да разбираме, че присъствието на нас християните в света има смисъл ако живеем за другите, ако нашият живот е в служба на ближните, ако целия ни живот се основава върху тази основа. Само тогава ще осъществим това, което най-много е при сърце на Исус. Ще уцелим сърцевината на Евангелието и ще бъдем наистина блажени“. 2
Летиция Магри

1 Срв. Гал. 4:6: „А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч, Отче!“ , както и Йоан 1:12: „А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии“.
2 Киара Лубик, Блажени тези, които се обичат взаимно, Чита Нуова, 26, (1982), 6, стр. 43

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар