Думите за този месец

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Януари 2018 г.

„Твоята десница, Господи, се прослави със сила“ (Изх. 15:6)

Думите за живот за този месец са част от хвалебната песен, която израелтяните пеят на Господ, след като Той ги е спасил от ръцете на фараона и войската му, потънала в Червено море. Народът прославя Бог, който се намесва в историята му. Възхвалява Неговото решително действие, за да го спаси и придружава по дългия му път на освобождение, от робството в Египет до пристигането в обетованата земя.
На този път народът познава трудности и страдания, но върви под сигурното ръководство на Бог, със сътрудничеството на Мойсей и Исус Навин, които са напълно в служба на Божия спасителен план.
„Твоята десница, Господи, се прослави със сила.“
Когато чуваме думата сила, лесно е да я свържем със силата на властта, която често е причината за потисничество и конфликти между хората и народите. Но Божието слово ни открива, че истинската сила е в любовта, каквато с живота си ни показа Исус. Той измина изцяло пътя на човешкия живот, до смъртта, за да ни отвори пътя на спасението и на срещата с Бог Отец. Чрез Него се яви силата на Божията любов към нас хората.
„Твоята десница, Господи, се прослави със сила.“
Ако помислим за себе си, трябва честно да си признаем нашите ограничения. Човешката слабост (физическа, морална, психологическа, социална…) са действителност, която не можем да отречем. Но точно в това можем да изпитаме Божията любов. Той иска щастие за всеки човек, за всички Негови деца, и затова е готов винаги да предложи помощта Си на тези, които кротко се оставят в Неговите ръце, като се стремят към изграждането на общото благо, на мира и на братството.
Това изречение беше мъдро избрано и за Седмицата на молитва за единение на християните. Колко страдание бяхме способни да причиним едни на други през вековете, чрез разделение и подозрителност, което предизвика толкова много неразбирателство в обществото и в семейството.
„Твоята десница, Господи, се прослави със сила.“
Нуждаем се да изпросим от Бог, чрез молитвата, благодатта на единството, като Божи дар. Заедно с това, можем да се предложим на Бог като Негови инструменти на любовта, за изграждане на мостове между хората и групите.
По случай едно събрание към Съвета на Църквите, през 2002 г. в Женева, Киара Лубик, поканена да сподели своя опит и своето виждане за диалога, каза: „Диалогът се провежда така: Преди всичко трябва да се поставим на същото ниво на нашия събеседник, който и да е той; след това да го изслушаме, като правим място в себе си за него… Този начин позволява другият да се чувства приет и разбран… Чувствайки се изслушан с любов, той усеща желание да чуе и нашата дума…“ 1
През този месец да използваме нашите ежедневни контакти с хората, за да утвърдим или отново да възстановим отношенията на уважение, приятелство, както с отделни хора, така и с групи принадлежащи към Църкви, различни от нашата.
А защо да не разширим нашата молитва и действие също към разделенията вътре в самата наша Църковна общност, както и в политиката, в обществото, в семействата? Ще можем да свидетелстваме и ние с радост:
„Твоята десница, Господи, се прослави със сила“.

Летиция Магри

Киара Лубик, Единство и Изоставеният Исус, основа за Духовността на общението (C. Lubich, L’unitа e Gesщ crocifisso e abbandonato fondamento per una spiritualitа di comunione), Жиневра, 28 октомври 2002 г.

Някои събития в Движението на фоколарите през 2018 г.:
11 март 2018 г. – среща по случай годишнината от заминаването за Небето на Киара Лубик
24 – 25 март 2018 г. – среща за семействата (пристигане на 23.3. вечер)
11 – 15 юли 2018 г. – МАРИАПОЛИ

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар