Думите за този месец

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Февруари 2019 г.

„Търси мир и следвай подир него.” (Пс. 33:15)

В този псалм цар Давид изразява пред народа своята радост и признателност: в опасност и в мъка се е обърнал с молитва към Бог и е намерил мир в душата.
Главно действащо лице на този псалм е Бог със Своето милосърдие, със силното Си и решително присъствие до бедния и потиснатия, който вика към Него.
За да могат и другите да постигнат същото спасение, Давид препоръчва да избягват да вършат зло и да се стремят винаги към доброто.
Той подчертава също необходимостта да не клеветят ближния, защото злословието може да доведе до война.
„Търси мир и следвай подир него.”
В библейския език мирът има многобройни значения, както например физическо и духовно благо състояние или съгласие между хората и народите. Но преди всичко той е Божи дар, чрез който откриваме бащинското лице на Бог.
Необходимо е усилено и страстно да търсим Бог в нашия живот, за да почувстваме истински мир.
Това търсене изисква да направим необходимото от наша страна, като следваме гласа на съвестта, който винаги ни подтиква да избираме пътя на доброто, а не пътя на злото.
Често е достатъчно да позволим на Бог да ни намери, тъй като Той отдавна е тръгнал да търси всеки от нас.
Ние християните, поради кръщението, вече сме в близко отношение с Исус: Той е Бог, който е близо до човека. Самият Той е мирът, който ни обещава. Получихме дара на Свети Дух. Той, Утешителят ни помага да споделяме с другите плодовете на Божия мир, който изпитваме. Той ни показва пътя да обичаме хората около нас и по този начин да преодоляваме конфликти, да избягваме неоснователни обвинения, повърхностни оценки и клевети, за да отворим сърцето си за приемане на другия.
Може би няма да можем да спрем оръжието, което пролива кръв на много места по света, но можем да действаме в първо лице, за да излекуваме ранени отношения в семейството, в нашата християнска общност, на работното място, в социалното пространство на нашия град.
От стремежа на една дори малка общност да свидетелства със силата на любовта, може отново да бъдат построени мостове между социалните групи, между Църквите, между политическите партии.
„Търси мир и следвай подир него.”
Убедено търсене на мира, ще ни подскаже и подходящия начин на поведение, с което да пазим природата, която е дар от Бог за Своите деца и която Той ни повери, за да я опазим с отговорност за поколенията след нас.
Така написа Киара Лубик през 1990 г. на Никио Нивано, основател на будистско движение Ришо Косей Кай: „[…] Ако човекът не е в мир с Бог и земята няма да е в мир. Религиозните хора усещат „страданието” на земята, когато тя не е използвана според Божия план, а егоистично, поради ненаситното желание на човека за притежание. Този егоизъм и това желание за притежание замърсяват околната среда повече и преди всеки друг вид замърсяване, което е само последица. […] Ако открием, че цялото творение е дар от нашия Баща, който ни обича, ще бъде много по-лесно да намерим хармония в отношението ни към природата. И ако открием, че този дар е за всички членове на човешкото семейство и не само за някои, ще имаме повече внимание и уважение към това, което принадлежи на цялото човечество, сегашно и бъдещо.”

Екип Думи за живот

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар