Думите за този месец

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Май 2018 г.

“А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание.” (Гал. 5:22)
Апостол Павел пише на християните в Галатия, на които самият той е възвестил Евангелието. Прави им забележка, че не са разбрали значението на християнската свобода.
За израелския народ свободата е Божи дар: Бог ги е изтръгнал от робството в Египет, водил ги е към обетованата земя и е сключил с тях завет на взаимната вярност.
По същия начин, твърди свети Павел, християнската свобода е дар от Исус.
Исус ни дава възможност да станем Него и като Него деца на Бог, който е Любов. Подражавайки на Бог Отец, по примера1 на Исус и както Той ни научи2, можем да се научим да бъдем милосърдни като Него към всички, да бъдем в служба на другите.
За свети Павел свобода и служене не си противоречат, напротив те могат да вървят заедно поради дара на Свети Дух, който Исус даде на човечеството със смъртта Си на кръста.
Свети Дух е този, който ни дава сила да излезем от затвора на нашия егоизъм – носещ в себе си заряд на разделение, несправедливост, изневяра, насилие – и ни води към свободата.
“А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание.”
Християнската свобода, освен че е дар, е и ангажимент. Преди всичко изисква да приемем Свети Дух в сърцето си, да Му направим място и да слушаме гласа Му.
Киара Лубик пише: „Преди всичко трябва да осъзнаваме присъствието на Свети Дух в нас: в себе си носим безкрайно съкровище, но не го осъзнаваме достатъчно. (…) За да можем да чуем и да следваме Неговия глас, трябва да кажем „не“ (…) на изкушенията, като отхвърляме решително предложенията им. Да казваме „да“ на поверените ни от Бог задължения. Да казваме „да“ на любовта към ближния, „да“ на изпитанията и трудностите, които срещаме… Ако постъпваме така, Свети Дух ще ни води и ще даде на нашия християнски живот вкус, жизненост, сила и онова излъчване, което не може да го няма, ако той е истински. Тогава и тези, които са до нас ще забелязват, че не сме само деца на нашите родители, а деца на Бог.“3
Свети Дух ни приканва да изместим себе си от центъра на нашите грижи, за да приемаме другите, да изслушваме, споделяме материални и духовни блага, да прощаваме, да се грижим за ближните в най-различни ситуации, в които живеем ежедневно.
Това позволява да усетим в нас типичния плод на Духа: израстване в истинската свобода. Освен това, в нас процъфтяват способности и ресурси които, ако сме останали съсредоточени върху грижата за себе си, щяха да останат завинаги заровени и неоткрити.
Всяко наше действие е една възможност, която не трябва да пропуснем, да кажем „не“ на робството на егоизма и „да“ на свободата на любовта.
“А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание.”
Който приема действието на Свети Дух в сърцето си, допринася чрез всички свои ежедневни действия, независимо дали в семейството си или в обществото, за изграждането на положителни човешки отношения.
Карло Коломбино е собственик и ръководител на едно предприятие в северна Италия.4
От 60 работника една четвърт са имигранти, някои от тях с много тежка история… В едно интервю той казва: „И работното място може и трябва да допринася за интеграция. Занимавам се с рециклиране на строителни материали, чувствам отговорност към околната среда, на територията където живея. Преди няколко години финансовата криза силно удари и нашето предприятие: предприятието ли да спасим или хората? Избрах няколко човека, с които търсихме възможно най-малкото болезнено решение, но беше много труден период, който не ми даваше да спя през нощта. Винаги съм се старал да върша работата си възможно най-добре, въпреки че това понякога означава повече разходи и съответно по-малко печалба. Вярвам в положителната зараза на идеите. В предприятие, в което се мисли само за оборот и цифри, не може да се диша: в центъра на всяка дейност трябва да е човекът. Аз съм вярващ и съм убеден, че солидарността в предприятието не е утопия.“5
Да задвижим смело нашето лично призвание към свободата, в средата където живеем и работим.
Така ще позволим на Свети Дух да достигне и обнови и живота на много други хора около нас, като подтикне историята към хоризонтите на „радост, мир, дълготърпение, благост…“.

Летиция Магри

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар