Думите за този месец

ДУМИ ЗА ЖИВОТ

Октомври 2018 г.

„Ако се водите по Дух, вие не сте под закон.” (Гал. 5:18)

Свети апостол Павел пише писмо на християните от Галатия (регион в днешна централна Турция), на които самият той е възвестил Евангелието и които са му много при сърце.
Някои в тази общност са смятали за необходимо християните да спазват всичките предписания от закона на Мойсей, за да бъдат угодни на Бог и да се спасят.
За разликата от тях, св. апостол Павел твърди, че ние вече не сме „под закон“, защото Исус, самият Божи Син и Спасител на човечеството, със Своята смърт и възкресение, стана за нас Път към Бог Отец. Вярата в Него отваря нашите сърца за действието на Свети Дух, който ни води и придружава по пътищата на живота.
Според св. Павел не става дума за това да не спазваме закона, а по-скоро да достигнем неговите най-дълбоки и взискателни корени, като се оставим да ни води Свети Дух.
Малко преди това, апостол Павел пише: „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно: възлюби ближния си като себе си.“ (Гал. 5:14)
В любовта към Бог и към ближния, ние християните намираме свободата и отговорността на Божи деца: според примера на Исус и ние сме призвани да обичаме всички, да обичаме първи, да обичаме ближния като себе си, дори и тези, които усещаме като врагове.
„Ако се водите по Дух, вие не сте под закон.”
Любовта, която идва от Бог ни подтиква да бъдем отговорни в семейството си, на работното си място и навсякъде. Призвани сме да изграждаме отношения на мир, на справедливост и на законност.
Законът на любовта е най-здравата основа на обществените ни отношения, както разказва Мария: „Преподавам в едно училище в предградието на Париж. Между учениците в това училище има голямо разнообразие на народи и култури. Правя проекти, които засягат различни дисциплини, за да работим в група с други колеги и да можем между нас да живеем братството, преди да го предложим като модел на учениците. Разбрах, че не трябва веднага да очаквам резултати, дори когато изглежда, че някой ученик никога няма да се промени. Важно е да продължавам да вярвам в него и да го придружавам и оценявам положителното в него. Понякога ми се струва, че не успявам да променя нищо. Някой друг път обаче, имам ясни доказателства за това, че изградените отношения носят плод, както се случи с една ученичка, която по време на часовете не участваше градивно. Спокойно, но решително ѝ обясних, че за да живеем в хармония, всеки трябва да даде свой принос. След това тя ми написа: „Съжалявам за поведението си, няма да се повтори. Знам, че Вие очаквате от нас конкретни действия, не думи и искам да се ангажирам в този смисъл. Вие сте човек, който на нас ученици предава истинските ценности и желанието да успеем“.1
„Ако се водите по Дух, вие не сте под закон.”
Да живеем в любовта не е само плод на нашите усилия. Затова, да просим постоянно от Свети Дух, Който ни бе даден, да ни даде сили, за да бъдем все повече свободни от робството на егоизма и да живеем в любовта.
Киара Лубик пише: „Любовта е тази, която ни движи, ни подсказва как да действаме в различни ситуации, в изборите, които сме призвани да направим. Любовта ни учи да различаваме: това е добро, ще го направя; това е зло, няма да го правя. Любовта ни подтиква да действаме търсейки доброто на другия. Ние не сме водени от нещо извън нас, а от принципите на новия живот, който Свети Дух е положил в нас. Силите, сърцето, разумът, всичките ни способности могат да „се водят по Дух“, защото са обединени от любовта и на пълно разположение на плана, който Бог има за нас и за обществото. Свободни сме да обичаме“. 2
Летиция Магри

1 „Учителка в предградие на Париж“ – свидетелство на Мария А. (Париж) – „Голямо предизвикателство на днешното време“, Кастел Гандолфо, 3 март 2018 (виж: www.focolare.org).

2 Киара Лубик, Онзи глас „вътре“, Чита Нуова 50 (2006/10), стр.9

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар