Деветница за душите, страдащи в чистилището

На 24 октомври започва Деветницата за душите в Чистилището:

Първи ден

Причината, поради която толкова много души страдат в Чистилището са греховете, които те са сторили в този живот. На това се дължат техните мъки.
О, Исусе, Господ и Спасител мой, и аз вече много пъти съм заслужавал ада. Колко непоносима е за мен мисълта да бъда изгубен завинаги. Боже мой, бъди търпелив към мен, аз Те обичам, защото Ти си безкрайно добър. От все сърце се разкайвам, че съм Те обидил и Ти обещавам да се поправя. Дай ми, о, Боже, Твоята благодат; смили се над мен, смили се и над бедните души, които страдат в Чистилището.
О, Мария, Божия Майко, посредница на всички благодати, Майко на вечното спасение, ела на помощ на бедните души с Твоето мощно застъпничество! Нека Христос, Твоят многообичан Син и наш Господ и Бог, да им даде по Твоето могъщо ходатайство да участват в Неговата слава и балженство. Амин.

Отче наш… Радвай се…

На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар