Как да се държим в храма?

Храмът е домът на Бог. Всичко, което се случва в Божия дом трябва да възхвалява Господ. Това е главното и основно правило на всеки храм.

Всеки човек, който е дошъл в църквата, е желан гост, независимо от вероизповеданието му или от липсата на такова. В храма може да дойде всеки. Все пак обаче съществуват правила на поведение, които трябва да се спазват, за да не бъде нарушен покоя на молещите се и да не бъдат оскърбени чувствата на вярващите. Така се изразява уважение не толкова към хората, но преди всичко към Бог.

А кои са основните правила и норми на поведение?
- дошлите в храма се стараят да не разсейват хората, които се молят, и да не шумят;
- в храма са неуместни сквернословията, ругатните и споровете;
- като във всеки дом, и в храма се пази чистота и се проявява грижовно отношение;
- в църквата хората се хранят с духовна храна, която не трябва да се бърка със земната; следва верните да се въздържат от хранене със закуски, пиене на напитки и други подобни в църквата;
- църковното помещение, както и прилежащата му територия, по никакъв начин не са места за пушене;
- влизащият в храма трябва да изключва телефона си и да се въздържа от неговото използване, когато е вътре.

Съществуват и някои изисквания към начина на обличане.
Момичетата, които влизат в храма, не са задължени да покриват главата си, но са неприемливи открити крака, оголен торс и къси дрехи. Дрехи с нееднозначни надписи и символи не се приветстват.

Какво прави вярващият, когато влезе в храма?
- При влизане в храма вярващите потапят пръстите в съд с благословена вода, разположен вляво и дясно от входа, и правят кръстния знак. Това се прави като възпоменание на кръщението и помага на човека да „остави” суетните мисли преди да прекрачи прага. Кръстният знак в западните църкви е във форма, различна от кръстния знак в източните църкви. Обичайно кръстният знак започва от челото надолу, а след това от сърцето към дясната страна, и се прави с петте пръста на дясната ръка. Но така или иначе, абсолютно никакво значение няма по какъв начин ще бъде направен кръстния нак, важното е той да бъде извършен искрено и в молитвено състояние.
- При влизането в църквата обикновено се прави поклон с глава пред Кръста;
- Пред Дарохрантелницата (съхраняваща Пресветите Дарове), която обикновено се намира в централния олтар на църквата, католиците се покланят с дясното коляно. Колениченето пред Живия Бог е знак за смирение и уважение.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар