Евхаристията – Велика Тайна на вярата!


Велика тайна на вярата! Тези думи произнасяме по време на всяка Евхаристия. Днес те звучат особено… Заедно с учениците ние гледаме към Исус, Който събира хляба и чашата с виното, благославя ги и ни ги дава, като казва: „Ето Моето Тяло, ето Моята Кръв“.
Както и учениците в горницата, ние често не разбираме как е възможно всичко това.
Те също тогава са били удивени от думите, които любимият Учител произнася, не разбирали как е възможно всичко това. Но разбрали какво направил Исус няколко дни по-късно. След Кръстния път и смъртта на Исуса на Голгота, след момента, когато Го видели възкръснал. Много скоро, след слизането на Светия Дух, след възнесението на Исуса в небесата, християните започнали да се събират в неделя, за да преломяват хляба и така да повтарят завещанието на Исус: „Когато ядете от същия хляб и пиете от същата чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде“.
Те разбрали, че под видовете на хляба и виното присъства Живият Бог, Който ги събира, укрепва и изпълва със сили за живот, за служение. Евхаристията ражда Църквата. В това Тайнство Исус е положил духовният мост между онова, което се случило в Йерусалим в Светото Пасхално Тридневие, и последвалите столетия.
За първите християни Евхаристията била велика ценност, за която жертвали дори живота си, защото разбирали, че това е среща с Живия Бог.
Велика тайна на вярата! По време на всяка Евхаристия си спомняме страданията, смъртта и Възкресението на Исус и Го каним в нашия живот. Велика тайна на Божията Любов! Господ идва при нас в прост, можем да кажем – обикновен знак: хляб и вино – в най-простите и нужни продукти за Неговите съвременници. Може да се каже, че Той не ни кара да правим нещо кой знае колко сложно, идвайки в нашия живот, преобразявайки го със Своята заповед „да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих“.
Евхаристията – това е среща с Бог, Който ни укрепва. Както хлябът и виното се превръщат в Тялото и Кръвта на Господ, така и ние трябва да се преобразим в нов човек, който живее любовта.

Отец Анджей Легеч, CSsR
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар