Тогава Рождество приближава…

Тогава Рождество приближава…

Когато слабият на силния слабостта прощава.

Когато силният на слабия силата признава.

Когато този, който има, с този, който няма, дели.

Когато приказливият при мълчаливия стои,
защото разбира какво той му казва само с очи.

Когато тихото заговори, а шумното замълчи,
когато важното отстъпи встрани,
а незначителното над него се извиси.

Когато в тъмнината една светлина,
обещава живот и човешка топлина.

Когато, без да се бавиш, с това се съгласиш.

Когато и така да живееш, веднага решиш.

Знай, че точно тогава
Рождество приближава…

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар