І.1. Подготовка за посвещението на Мария за пълното отдаване на Исус. Въведение.

Духовните четива и размишления за всеки ден от 33-дневната подготовка според указанията на свети Луи Мари Гриньон дьо Монфор

През всичките 33 дни ежедневно се прави следното:
1. Вярно и предано се молят предписаните молитви.
2. Препоръчаните откъси се четат внимателно, като се размишлява върху съдържащите се в тях истини. Най-добре е посочените текстове да се прочитат вечерта, а на следващата сутрин в молитва да се съзерцават истините и тайните в тях. Размишлението се приключва винаги с разговор с Исус и Мария и твърдо вземане на решение.
3. Усърдно се упражняват една или повече добродетели и човек си прави равносметка при изпитването на съвестта си.
4. Всеки ден участва;e в Светата Евхаристия и приема;e Св.Причастие. Който е възпрепятстван да прави това ежедневно, го преживява поне духовно в желанието да живее така с Мария в най-дълбоко единение с Исус.
От тази подготовка зависи искреността на нашето посвещение и разбирането му, а с това и влиянието му върху живота ни.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар