І.2.2. 12 дни за освобождаване от духа на света: 2. Втори ден

Двата лагера

Лагерите на две армии се противопоставят един на друг; трябва да изберем единия от двата. На страната на Христос или на тази на Луцифер искаме да бъдем?

Размишление върху „Двете страни. Учениците на Христос. Хората от света“ от „Писмо до приятелите на Кръста“ (8)-(13).

Исус казва: Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона (Мт 6, 24).
Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява (Мт 12, 30).

Св. Павел за двата лагера: Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси,
завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие.
А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите (Гал 5, 19-24).

Молитва: Ние получихме храната на безсмъртието и сега молим Господ: Тъй като с гордост се сражаваме под знамето на царя Исус Христос, нека също и да царуваме с него един ден на небесния трон вечно. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христос“ ІІ част, гл. 11: „За малцината, които обичат кръста Исусов“

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар