І.2.4. 12 дни за освобождаване от духа на света: 4. Четвърти ден

Власт и слава

Светът жадува за власт и слава. Той пълзи като роб пред властимащите и издига в истински култ големите на деня. Минава през трупове, за да дойде на власт и не се стряска от никаква подлост, за да се добере до мимолетна слава. Но ученикът на Христос знае, че Господ сваля силните от престола (Лк 1, 52) и че всичката земна слава е едно нищо.
Защото само вечното е важно.

Размишление над: “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ от (196) до (200)

Исус ни предупреждава: „А като забелязваше, как поканените избираха първите места, каза им притча: кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе; защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат“ (Лк 14, 7-11).
Молитва: Господи, Ти се противиш на горделивите и даваш благодат на смирените; дай ни добродетелта на истинското смирение, за пример на което пред очите на верните застана сам Твоят Син и не ни оставяй никога да предизвикваме недоволството Ти поради високомерие, а с покорство да спечелим даровете на Твоята благодат. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІІ, гл. 4: „За това, че трябва в истина и смирение да ходим пред Бога“

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар