І.2.10. 12 дни за освобождаване от духа на света: 10. Десети ден

Разюзданост

От векове един крясък за свобода обикаля света. Отслабват и се късат всички връзки в професията и семейството, в обществото и държавата. Но не е ли криворазбрана тук свободата? Да се поддаваш на всяка страст, да пренебрегваш всички ограничения не е свобода, а разюзданост. Да служиш на Бог означава да управляваш; да се предадеш доброволно на Бог е най-висшата свобода за един християнин.

Размишление: Вътрешната свобода от “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“

Исус за истинската и фалшивата свобода: „Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни… истина, истина ви казвам: всякой, който прави грях, роб е на греха“ (Ив 8, 31.32.34)

Св.Павел поучава за свобода в Христос: „И тъй, стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго… Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта“ (Гал 5, 1.13)

Молитва: Господи, нека се помирим с Теб и насочи волята ни, въпреки че е непокорна, милостиво към Теб. Води Твоя народ, така че да може да достигне съвършената свобода и да върви към вечния живот. Амин.

Духовно четиво:„Подражание на Христа“ част ІІІ, гл. 32: „За себеотричането и за отказа от всяко желание

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар