І.2.11. 12 дни за освобождаване от духа на света: 11. Единадесети ден

Страх от живота

Въпреки всичката външна жизнерадост хората са обзети от страх. Те искат да се подсигурят с всички средства срещу всякакви беди и опасности, застраховат се срещу всяко възможно зло и мислят, че така са предпазени от всички удари на съдбата.
Но какво казва Светото Писание? „Проклет оня човек, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце страни от Господа“ (Йер 17, 5).

Размишление: из „Тайната на Мария“ от св. Луи-Мари Гриньон дьо Монфор:

(40) Подсигуряване на нашите благодати и заслуги
Чрез пълното посвещаване поставяме на сигурно място нашите благодати, заслуги и добродетели; защото правим Мария тяхна управителка, като и казваме: „Вземи, моя любима Господарке, доброто, което направих чрез благодатите на твоя скъп син. Аз не съм достоен да го съхранявам, защото съм слаб и непостоянен; многобройни и зли врагове ме заплашват денем и нощем. Всеки ден виждаме как ливански кедри падат в прахта и как орли, издигащи се чак до слънцето, се превръщат в нощни птици. Така падат и хиляди праведници отляво на мен и десет хиляди – отдясно. Но ти, моя могъща, моя безкрайно могъща княгиньо, ме дръж, за да не падам; пази цялото ми имущество, за да не бъде ограбено. Всичко, което имам поверявам на теб, за да го пазиш. Знам коя си ти, затова ти се поднасям цял. Ти си вярна на Бог и на хората и няма да позволиш да се изгуби нищо от онова, което съм ти поверил. Ти си могъща и никой не може да ти навреди, никой не може да ти отнеме това, което държиш в ръцете си.“
Следвай я и няма да се заблудиш. Моли я и няма да се отчаеш. Спомняй си за нея и няма да се заблудиш. Щом тя те държи, няма да паднеш. Щом тя те закриля, няма от какво да се боиш. Щом тя те води, ще стигнеш до целта. „Тя възпира сина си, за да не наказва; тя възпира дявола, за да не пакости; тя пази добродетелите, за да не се развалят; тя пази благодатите, за не се разпиляват.“ Това са думи на свети Бернар, които до голяма степен изразяват това, което тъкмо казах. Дори единствената причина, която да ме подтиква към пълното посвещаване да беше тази, че тя е сигурно средство да остана в Божията благодат и да я умножа в себе си, трябва да съм въодушевен от нея.

Вътрешна свобода и радост
(41) Това посвещаване прави душата наистина свободна със свободата на Божие дете. Тъй като ние се обвързваме доброволно, от любов към Мария, тази добра Господарка прави от благодарност сърцето ни голямо и широко, така че да напредваме с великански крачки по пътя на Божиите закони. Тя държи далеч от нас отегчението, тъгата и скрупулите. Спасителят научил Майка Агнес Исусова (доминиканка, починала през 1634 г. в манастира Льонжак, в Оверн) на това посвещение като сигурно средство да избегне големите мъки и съмнения, в които се намирала. „Подари се на моята майка“, казал и той. Тя го направила и в същия миг мъките престанали.
Препоръчване на посвещението от папи и епископи

(42) За потвърждение на това посвещение тук трябва да бъдат изброени всички оповестявания и индулгенции на папите, препоръчването му чрез епископите, освен това и на братствата, създадени в негова чест, както и примерът на много велики личности, които са го практикували; но аз пропускам всичко това.
Исус предупреждава за измамното осгигуряване: „На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? няма де да събера плодовете си. И рече: това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се. Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога“ (Лк 12, 16-21).

Молитва: Ние Те молим, Господи, пази Твоето семейство с неизменна бащинска любов и понеже то самото се уповава на надеждата за небесни благодати, защитавай го и го пази винаги. Дай ни, Господи, страхопочитание, но и любов към Твоето име; защото Ти никога няма да откажеш помощ на онези, които си основал твърдо в Твоята любов. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ ІІІ част, гл.17: „За възлагане Богу на всичките наши грижи“.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар