І.2.12. 12 дни за освобождаване от духа на света: 12. Дванадесети ден

Смъртта

Светът не желае да му се напомня за смъртта, въпреки че за всеки тя е единственото неизбежно и сигурно нещо. „… на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“ (Евр 9, 27).
Колко необходимо е поради това да мислим за тези неща, за да ги очакваме спокойно, а не да бъдем изненадани от
тях неподготвени!

Размишление: из „Писмо до приятелите на Кръста“: (24) Покаяние и (55) – (57) Короната в небето.

Исус предупреждава да сме готови: „А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,
и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;
две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий“ (Мт 24, 36-44).

Молитва: Господи Исусе Христе, Ти слезе от лоното на Небесния Отец на земята и проля скъпоценната Си кръв за опрощаване на нашите грехове. Молим Те смирено: Направи така, че в деня на Страшния съд да седим отдясно на Теб и да чуем словата: „Елате вие, благословени!“

Духовно четиво: „Подражание на Христа“, част І, гл.23: „За размишлението върху смъртта“

Превод: www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар