ІІ.1.1. Първа седмица – първи ден: Изпит на съвестта

Изпит на съвестта

Не можем да стъпим на Божия път, без да сме опознали себе си. Който иска да се посвети изцяло на Бог, трябва първо да знае какво всъщност представлява.

Размишление из „Писмо до приятелите на Кръста“: т. 7 Задълженията на приятелите на Кръста

Предупреждението на Исус: „Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си“ (Мт 7, 1-6).

Молитва: О, Боже, всяко сърце е отворено пред Теб, всяко желание говори високо пред Теб и няма тайна, скрита от Теб; с изливането на Светия Дух изчисти мислите на сърцата ни, така че да получим благодатта да Те обичаме съвършено и да Те хвалим подобаващо. Амин.“

Духовно четиво: „Подражание на Христа“, част ІІ, глави 5 и 6: За саморазглеждането; За радостта от добрата съвест

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар