ІІ.1.2. Първа седмица – ден втори

Нашата поквара

В светлината на Светия Дух ние откриваме нашата греховност. Но нека да не забравяме, че това познание е също благодат, за която постоянно трябва да молим.

Размишление из “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ [78] „Да се очистим от всяко зло, което е в нас“ и [79] „Да опознаем себе си“

Свети Апостол Павел за човешката поквара: „Защото знаем, че законът е духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха.
А каквото правя, не зная; защото не това, що желая, върша, а онова, що мразя, него правя.
Ако пък върша това, що не желая, съгласявам се със закона, че е добър;
а в такъв случай не аз вече върша това, а грехът, който живее в мене.
Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто; защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили.
Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша.
А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене.
И тъй, намирам у себе си такъв закон, че, кога искам да върша доброто, злото стои до мене.
Защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божий,
но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми.
Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта – на греховния закон“ (Рим 7, 14-25).

Молитва: Всемогъщи Боже, дай, молим Те, чрез усърдие в благотворното въздържание да бъде възстановена наранената от безредие човешка природа. Нека милостта Ти, Господи, заличи всичко, което все още е останало в нас от стария, грешен човек и да ни направи способни и готови да приемем новия свят живот. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІІ, гл. 20 „За изповядване на собствената слабост и за бедите на този живот“

Всеки ден през тази седмица се молят следните молитви:
- Литании към Свети Дух
- „Звездо морска светла“
- Лоретанските литании

Молитвата, която се моли всеки ден през първата седмица преди размишлението:
О, Мария, непорочна Невеста на Светия Дух, Майко на Исус и моя Майко, моя Господарка и Царица! Искам да ти се отдам изцяло, чрез теб искам да принадлежа напълно на Исус. Измоли ми от Светия Дух светлина и сила, за да опозная себе си и да се разкая от сърце за всички мои грехове от чиста любов към Бога.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар