Постът в Католическата Църква

Чрез Своята Църква Христос призовава всички вярващи в Евангелието да извършват дела на покаяние. Този призив касае вътрешното обръщане, обръщането на сърцето, без което всяко външно проявление остава безплодно. Но вътрешното покаяние се проявява във видими знаци в съответствие с индивидуалните възможности. За да може духът на вътрешното покаяние по един видим начин да обедини вярващите, Христовата Църква установява определи покаятелни дни, подходящи преди всичко за усърдна молитва, духовни упражнения, покаятелни богослужения, поклонничества, както и доброволни самоограничения като милостиня, добри дела, по-усърдно изпълнение на собствените задължения, а по-особено – пост и въздържание.
Католическата Църква е установила за верните-католици следните покаятелни дни:
1. Всички петъци през годината (освен ако в този ден не се отбелязва голям християнски празник);
2. Периодът на Великия Пост.
Съществува разлика между понятията пост и въздържание от месо, макар в разговорната традиция всички тези дни да се наричат “постни”. Въздържанието от месни ястия е задължително за петъците от цялата година (освен ако на този ден не се пада голям празник); други продукти (в това число риба, яйца и млечни продукти) могат да се ядат. Въздържанието от месо е задължително за всеки, достигнал 14-годишна възраст, до края на живота му.
Постът се препоръчва на Пепеляна Сряда и на Велики Петък; това означава, че през тези дни не само, че не трябва да се яде месо, но дори и постна храна може да се яде само един път през деня. Постът е задължителен за всеки, който е достигнал пълнолетие (18 години), до достигането на 60-годишна възраст.
По тези начини Църквата ни ограничава възможно най-малко и ни дава възможност в свободата ни на Божии чеда да проявим инициатива и сами да решим доколко строги ще бъдат нашите покаятелни практики. В случаите, в които не могат да се спазват необходимите предписания (поради болест или заради други причини) Църквата позволява дните на покаяние да се проведат по други начини. Този въпрос може да бъде решен заедно с енорийския свещеник.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар