ІІ.1.3. Първа седмица – трети ден

Вътрешно умъртвление

Вътрешното умъртвление е много важно, но трябва да сме наясно, че то не самоцел. Лошото и греховното у нас трябва да бъде унищожено, за да се направи място за по-доброто, именно за новия човек, който е създаден по образ на Христос.

Размишление: “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ т. (81) Себеотричане.

Свети Павел за умирането с Христос: „Като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха;
защото, който е умрял, той се е освободил от грях.
Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него,
знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него.
Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога.
Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.
И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти;
и не предоставяйте членовете си на греха за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, и членовете си – Богу, за оръдия на правдата.
Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодатта. (Рим 6, 6-14)

Молитва: Господи, молим Те, очисти ни от всичко, което е останало у нас от стария човек и ни преобрази в нова твар. Молим Те, Господи, изпитай ни и очисти сърцата ни, така че нашият Господ Исус Христос , Твоят Син, да намери при идването си у нас жилище, приготвено за Теб. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІІ, гл. 50 По какъв начин скърбящият човек трябва да се предаде в ръцете на Бога

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар