ІІ.1.5. Първа седмица – пети ден

Гордост

Гордостта бе първият грях на ангелите и хората. И днес гордостта държи хората далеч от Бог. „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“ (Як 4, 6).

Размишление: „Писмо до приятелите на Кръста“ (20) Себеотричане

Исус казва: „Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, каза следната притча:
двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.
Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар:
постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам.
А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника!
Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат“ (Лк 18, 9-14).

Молитва: Боже, Ти виждаш низшия и само отдалеч поглеждаш горделивия: дай на Твоите слуги да подражават с исто сърце на смирението на блажената Божия Майка Мария, винаги Дева, която намери в своята чистота благоволението Ти и поради смирението си зачена нашия Господ Исус Христос. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част ІІІ, гл. 8: За самопринизяването пред Божиите очи

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар