ІІ.1.7. Първа седмица – седми ден

Липса на любов

Колко лесно премълчаваме липсата на любов в ежедневието. Неволните разсейвания при молитва правим много важни и ги признаваме в изповедта; но мълчим за грубите нарушения срещу главната заповед за любовта. А Господ иска да разбере по любовта дали сме негови ученици или не (Ив 13, 35).

Размишление из “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ [171] – за съвършената любов към ближния

Апостол Иван за любовта и липсата на любов: „Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.
Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, – да любим един другиго,
не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му – праведни.
Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази.
Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт.
Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.
Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята.
А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, – как пребъдва в такъв Божията любов?
Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!
А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед.
И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него“ (1Ив 3, 10-18.23.24).

Молитва: Боже, Ти ни даде да почитаме Преблажената Дева Мария като майка на красивата любов; дай ни благодатта под нейното покровителство да Те обичаме във всичко и над всичко на земята и да можем да се зарадваме на блаженото общение с Твоите светци в Небето. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“ част І, гл. 15 и 16 – За делата на любовта и За търпимостта към чуждите недостатъци

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар