ІІ.2.Втора седмица: Стремим се да познаем Мария

„През втората седмица във всичките си молитви и деяния ще се стараят да познаят Пресветата Дева. Ще се молят за това познание на Светия Дух. Ще могат да четат и размишляват онова, което казах на тази тема“, пише свети Луи Мари Гриньон.
Трябва да вървим към Исус чрез Мария; този е смисълът на нашето посвещение. Мария е нашият път към Христос.

План за всеки ден през втората седмица:

- Молитви:

Литании към Светия Дух
„Звездо морска светла“
Лоретански литании
Броеница
Молитва на св. Луи Мари Гриньон към Мария:
„Благословена си ти, Мария, непорочна, жив тавернакул на Бога! Ангели и хора искат да обожават вечната Мъдрост, скрита в теб. Благословена си ти, Царице на небето и земята. На твоето владичество е подчинено всичко, което е под Бога. Благословена си ти, сигурно прибежище на грешниците! Ти не си отказала състраданието си на никого. Изслушай молбата ми за божествената мъдрост! Затова приеми даровете и обета, който ти посвещавам, въпреки че съм беден и нищожен.“

- Духовни упражнения:
Съзерцание: изпит на съвестта, упражнения в добродетели: подражаване добродетелите на Мария, кратка молитва, препоръчана от св. Луи Мари Гриньон: „Подарявам ти се цял, Мария; искам да бъда твоя собственост.“

Молитва за втората седмица, която се моли всеки ден преди посоченото размишление:
„О, Мария, непорочна Дево и Божия Майко! Ти си избраната дъщеря на Отца, вярната годеница на Светия Дух и пречистата Исусова Майка. Понеже си майка на Исус, ти си и наша майка. Ти си моя майка, моя господарка и царица! Измоли ми просветление и любов от Светия Дух, за да те опознавам все по-добре и все повече да те обичам. Ако принадлежа напълно на теб, ще принадлежа напълно и на Исус.
Ела Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни и запали в нас огъня на Твоята божествена любов.“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар