ІІ.2.4. Втора седмица – четвърти ден

Посредница на всички благодати

Мария ни подари със Сина си извора на всички благодати. Бог ще продължи да раздава благодатите си по същия начин. Първото чудо на Исус по силата на благодатта, осветяването на свети Иван Кръстител в майчината утроба, и първото му чудо по силата на природата – превръщането на водата във вино на сватбата в Кана Галилейска, са станали чрез застъпничеството на Мария, както ни съобщава Светото Писание. На това почива учението на Църквата за посредничеството на Мария при раздаването на всички благодати.

Размишление из “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ [83-86]

Освещаването на св.Иван Кръстител: И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин,
и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.
Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Дух Свети,
извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ?
Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми.
И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.
И рече Мариам: душата ми величае Господа,
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,
задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове;
задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му;
и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят;
Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;
свали силни от престоли и въздигна смирени;
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;
взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, –
както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.
И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си“ (Лк 1, 39-56).

Чудото в Кана: „На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Исусовата майка беше там.
Поканен беше на сватбата също Исус и учениците Му.
И като се привърши виното, казва Исусу майка Му: вино нямат.
Исус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.
Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.
Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.
Исус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.
Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.
А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино…“ (Ив 2, 1-9).

Молитва: Господи, с молитвите на Твоята Майка, нашата посредница, Те умоляваме чрез Твоята милостива благост това посвещение да може да направи и нас самите вечен жертвен дар за Теб. Амин.

Духовно четиво: „Тайната на Мария“ (35-42)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар