ІІ.2.5. Втора седмица – пети ден

Царица на Апостолите

Същността на апостолството се състои в това да се носи Христос в душите на хората. А това е продължение на майчинската задача на Мария. Ето защо почитта към Мария и апостолството са тясно свързани. Който вижда в посвещаването на Мария само сантиментално упражнение в благочестие без задължението да бъде разпространявано Божието царство, той още не е разбрал правилния смисъл на истинската любов към Мария.

Размишление из “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ [214] – Участие във вярата на Мария

Молитва: Боже, Ти даде на Твоите Апостоли, които бяха единодушни в молитвата с Мария, Майката на Исус, Светия Дух. Дай на нас да служим вярно на Твоето величие под закрилата на Царицата на Апостолите, която е и наша майка и да можем да разпространяваме славата на името Ти с думи и с пример. Амин.

Духовно четиво: „Тайната на Мария“ (43-53)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар