ІІІ.3. Трета седмица

Да познаваме и обичаме Исус

Ежедневни молитви през третата седмица
Литании към Свети Дух
„Звездо морска светла“
Литании към Пресвятото Име Исусово или към Пресвятото Сърце Исусово
Молитва на свети Августин – стр. 71 от “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“

Духовни упражнения: размишление, изпит на съвестта.
Упражнениея в добродетели: деяния на любов към Бог и към ближния, понасяне на страданието с радост, прощаване на причинената ни неправда

Молитва преди размишление през третата седмица:
О, Мария, непорочна Девице и Божия Майко! Възхвала, благодарност и почит на Пресветата Троица за всички благодати, които ти е дала! Чрез теб Исус пожела да дойде от Отца чрез Светия Дух при нас. Ти си също наша Майка, Господарка и Царица. Води ни към Исус!
Измоли ми светлина и любов от Светия Дух, за да опознавам все по-добре Исус и все повече да го обичам. С посвещаването си на теб искам с теб вечно да принадлежа на Исус.
Ела, Свети Душе, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в нас огъня на Твоята божествена любов.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар